Yayınlar

[ Tümü ]

NDK 2023 Yılı Faaliyet Raporu

2024-KLV-002

2024-KLV-001

2023-KLV-003

2023-KLV-002

2023-KLV-001

NDK 2022 Yılı Faaliyet Raporu

Türkiye'de Radyasyon Kaynakları-2023

Türkiye'de Radyasyon Kaynakları - 2022

Türkiye'de Radyasyon Kaynakları 2021

Hizmet Alanlarımız

Barışçıl amaçlarla nükleer enerjinin güvenli kullanımını, nükleer güvenliğin ve radyasyondan korunmanın sağlanmasını, nükleer düzenleyici çerçevenin geliştirilmesini, acil durum hazırlığı ve acil durum müdahalesi hazırlığının yapılmasını, radyoaktif yakıtların yönetiminde güvenliğin tesis edilmesini, nükleer tesislerin kullanımında personelin ve halkın korunmasını kapsamaktadır.

Daha Fazlası

Gamma Dose Rate [nSv/h]

> 2000
500–2000
300–500
200–300
100–200
0–100

Radyasyon İzleme ve Uyarı Sistemi Ağı (RADİSA)

Ülkemizin nükleer tehlikelere karşı önceden hazırlıklı olması yönündeki esaslar doğrultusunda, ülkemizi sınırlarımızın içinden ve dışından etkileyebilecek düzeyde radyasyon sızıntısı olması durumunda uyarı verecek olan sistem; havadaki gama radyasyon düzeyindeki artışın algılanması esasına dayanmaktadır.

Daha Fazlası

Dosya