Yüksek Aktiviteli Radyoaktif Kaynaklar İçin Taşıma İzni Başvuru Belgeleri

İthalat, İhracat, Taşıma Faaliyetleri

1)7381 sayılı Nükleer Düzenleme Kanunu ve bu Kanun uyarınca yürürlükte olan mevzuat gereğince; aktivitesi aşağıda belirtilen düzeylerde veya üzerindeki yüksek aktiviteli radyoaktif kaynakların, ithalatı veya ihracatı kapsamında veya yurt içindeki kuruluşlar arasında taşınmaları için; taşıma faaliyeti gerçekleştirilmeden önce, radyoaktif kaynakların taşınmasına yönelik NDK’dan lisans almış kuruluşlar tarafından taşıma izni alınır.

2) Yüksek aktiviteli radyoaktif kaynağın ithalatı veya ihracatı izin başvurusu yapılması halinde ayrıca taşıma izni alınması gerekmez, taşımaya yönelik bilgi ve belgeler ithal veya ihrac izni kapsamında NDK’ya gönderilir.

3) Yüksek aktiviteli radyoaktif kaynakların yurt içinde taşınması için, radyoaktif kaynakların taşınmasına yönelik NDK’dan lisans almış kuruluşlar tarafından e- devlet üzerinden NDK’ya taşıma izni başvurusu yapılması gerekmektedir. Lisans almış kuruluşların listesine ulaşmak için tıklayınız.

4) Kurumumuz tarafından verilen mal ve hizmetlerin başvuruları e-devlet üzerinden yapılmaktadır. Sadece E-Devlet ekranından yapılacak başvurular kabul edilecek olup posta yolu ile yapılacak başvurular geçersizdir. E-devlet başvurularına ilişkin genel bilgilere buradan ulaşılabilir.

5) E- devlet üzerinden, Kurumumuza yapılacak taşıma izni başvuruları, taşıma izni alacak Kuruluşun Radyasyondan Korunma Sorumlusu (RKS) olan personeli tarafından yapılmalıdır. Diğer kişiler tarafından yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir!

6) Yüksek Aktiviteli Radyoaktif Kaynaklar için Taşıma İzni E-devlet Başvurusunda istenecek bilgi ve belgelerin listesi:

  • E-başvuruda istenecek bilgilerin yer aldığı örnek form
  • Radyasyondan korunma, kaynak emniyeti ve taşıma güvenliğine ilişkin alınacak tedbirler ve tehlike durumu prosedürlerini içeren taşıma planı,
  • Kapalı radyoaktif kaynağın üreticisi tarafından düzenlenmiş radyoaktif kaynak üretim sertifikası,
  • Kapalı radyoaktif kaynak içeren taşıma kabı/cihaz sertifikası


7)
Yüksek Aktiviteli Kaynaklar için Taşıma İzni e-DEVLET BAŞVURUSU yapmak için tıklayınız.

Radyoizotop

Aktivite Seviyesi (TBq)

Sr-90

1000

Cs-137

100

Co-60

30

Ir-192

80

Se-75

200

Mo-99

300

I-131

200

Tc-99

700

I-125

200

Co-57

700

Cf-252

20

Ge-68

70

Kr-85

30000

Ni-63

60000

Am-241

60

Am-241/Be

60

Dosya