Türkiye'de Radyasyon Kaynakları

Acil Durum ve Çevresel İzleme

Nükleer Düzenleme Kurumu kayıtlarına göre, ülkemiz genelinde çeşitli kuruluşlarda X-ışını cihazları, kapalı ve açık radyoaktif maddeler ile kapalı radyoaktif madde bulunduran cihazlar kullanılmaktadır.

Bu kayıtlara göre 2019 yılı sonu itibarıyla ülkemizde 17481 adet tıbbi radyoloji cihazı ve 15051 adet diş hekimliğinde kullanılan radyoloji cihazı ile radyoterapide kullanılan 363 adet cihaz bulunmaktadır. Ayrıca, açık kaynakların kullanıldığı nükleer tıp laboratuvarlarında 595 adet cihaz ve radyofarmasötik üretimi yapan 14 üretim tesisi bulunmaktadır.

2019 yılı sonu itibarıyla ülkemizde toplam 784 adet endüstriyel radyografi/radyoskopi cihazı, 4204 adet sabit nükleer ölçüm cihazı ile 284 adet taşınabilir yoğunluk ve nem ölçüm cihazı bulunmaktadır. Ayrıca güvenlik amacıyla kullanılan 6048 adet paket kontrol cihazı ve 74 adet araç tarama sistemi bulunmaktadır. Gıda, tıbbi malzemeler ve diğer ürünlerin radyasyon ile ışınlanması amacıyla çalışmakta olan 5 ışınlama tesisi mevcuttur.

2019 yılı sonu itibarıyla ülkemizde radyasyon kaynaklarının imalat veya bakım ve onarımı için 17 adet, radyoaktif maddelerin ithalat, ihracat ve taşıması için 71 adet, kullanılmayacak kapalı radyoaktif kaynakların sökümü ve taşınmasına yönelik 12 adet yetkilendirilmiş kuruluş mevcuttur.

Sürdürülmekte olan yetkilendirme ve denetim faaliyetleri kapsamında 2019 yılı içerisinde yetkilendirmeye ilişkin 9265 işlem gerçekleştirilmiş, 3996 kuruluşta 6432 radyasyon kaynağını kapsamak üzere radyasyon güvenliği denetimi ve radyasyon kontrolü faaliyeti yürütülmüştür.

Dosya