Nükleer Tesislerde Çalışacak İşletici Personelin Yetkilendirilmesi

Nükleer Tesislere İlişkin İşlemler

5/3/2022 tarihli ve 7381 sayılı Nükleer Düzenleme Kanununun 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrası (c) bendi hükmü gereğince “Bu Kanun kapsamındaki faaliyetlere ilişkin Kurum tarafından belirlenen faaliyetlerde görev alacak personel için Kurumdan yetki belgesi alınması zorunludur.”

1/12/2022 tarihli ve 32030 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Nükleer Tesislerde Organizasyon Yapısı ve Personel Yönetmeliği ile nükleer tesislerde çalışan personelin yetkinliği, eğitimi ve yeterliği ile Kuruluşun organizasyon yapısına ilişkin gerekler ve işletici personelin yetkilendirilmesine ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir.

Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrası uyarınca nükleer santrallerde ve araştırma reaktörlerinde;

  • Reaktör operatörü,
  • Türbin operatörü,
  • Kıdemli operatör,

olarak görev yapacak olan işletici personelin Kurumdan yetki belgesi alması zorunludur.


Yetkilendirme İçin Gerekli Başvuru Belgeleri  

Dosya