Yetkilendirme İçin Gerekli Başvuru Belgeleri ve Başvuru Rehberi

Nükleer Tesislerde Çalışacak Personelin Yetkilendirilmesi

Kuruluş tarafından işletici personel adaylarının yetkilendirilmesi için Kuruma sunulacak belgeler “Nükleer Tesislerde Organizasyon Yapısı ve Personel Yönetmeliği” ile belirlenmiştir.

İşletici personel yetkilendirme başvurusu, Yönetmeliğin 12 inci maddesi ikinci fıkrasında belirtilen, her bir işletici personel adayı için kimlik ve eğitim bilgilerini, sınav sonuçlarını ve sağlık durumuna ilişkin bilgileri içeren Kurum tarafından belirlenen formlar kullanılarak yapılır. Başvuru formları aşağıda gösterilmektedir.

1. Nükleer Tesislerde İşletici Personel Yetki Belgesi Başvuru Formu

2. Nükleer Tesislerde İşletici Personel Sağlık Muayenesi Formu

Kuruluş tarafından işletici personel yetkilendirmeleri için NDK tarafından her mali yıl için ilan edilen Temel Mal ve Hizmetlerin Ücretler listesinde belirtilen ilgili hizmet/işlem bedelinin yapılan başvuru sonrasında verilecek tahakkuk numarası ile birlikte Kurum hesabına yatırılması gerekmektedir.


NDK İşlem ve Hizmet Bedelleri   

Dosya