Nükleer Düzenleme Kurumu

İşlem ve Hizmet Bedelleri

 

NÜKLEER DÜZENLEME KURUMU 2023 YILI İŞLEM VE HİZMET BEDELLERİ LİSTESİ

 

           

A
RADYASYON TESİSLERİNE VE RADYASYON UYGULAMALARINA İLİŞKİN LİSANS, İZİN, ONAY, YERİNDE İNCELEME VE DENETİM HİZMETLERİ

A-1

LİSANSLAR

A-1.01

Tıbbi radyoloji, diş radyoloji ve veterinerlik radyoloji cihazları; proses kontrol ve ölçüm amaçlı sabit cihazlar; ışınlama cihazları; düşük aktiviteli radyoaktif kaynak içeren analiz, ölçüm, tespit cihazları ve X-ışını analiz cihazları; araç/konteyner tarama cihazları, paket/bagaj kontrol cihazları, kaçak/patlayıcı madde tespit dedektörleri; düşük aktiviteli radyoaktif kaynaklar; elektron demeti kaynak makineleri ile yapılan uygulamaların; endüstriyel kabinli radyoskopi uygulamalarının; radyoimmun test uygulamalarının; radyasyon kaynaklarının üretilmesi, bakım ve onarımı veya radyoaktif kaynak değişimi uygulamalarının; radyasyon kaynaklarının ithalatı, ihracatı ile taşıma faaliyetlerinin lisanslanması

12.474,00

TL/Cihaz veya Faaliyet

A-1.02

Radyoterapi, endüstriyel radyografi, zırhlanmış alanda yapılan endüstriyel radyografi, kuyu tipi ölçüm sistemleri, mobil/taşınabilir nükleer ölçüm cihazları ile yapılan uygulamaların lisanslanması

15.212,00

TL/Cihaz

A-1.03

Nükleer tıp uygulamalarının lisanslanması

63.447,00

TL/Ünite

A-1.04

Işınlama, hızlandırıcı, proton tedavi, radyoaktif kaynak hazırlama, radyasyon kaynaklarının üretilmesi, bakımı ve onarımının yapılması amacıyla özel olarak tasarlanmış tesislerin lisanslanması

99.695,00

TL/Tesis

A-1.05

Lisansın yenilenmesi veya kapsam değişikliği

İlgili lisans bedelinin %50'si

TL

A-2

İZİNLER

A-2.01

Işınlama (gama ışınlama), hızlandırıcı, radyoaktif kaynak hazırlama (radyofarmasötik hazırlama, radyoizotop jeneratörü üretimi/hazırlama), proton tedavi tesisleri için işletmeye alma izni

27.916,00

TL/Tesis

A-2.02

Işınlama, hızlandırıcı, radyoaktif kaynak hazırlama, proton tedavi tesisleri için işletmeden çıkarma izni

31.931,00

TL/Tesis

A-2.03

Radyasyon kaynakları veya radyoaktif kaynaklarla kullanılabilecek cihaz/ekipman/donanım için ithalat, ihracat, geçici giriş-çıkış, taşıma, transit geçiş izni veya uygunluk yazısı

3.467,00

TL

A-3

ONAYLAR

A-3.01

Işınlama tesisleri (radyoaktif kaynağın havuz içerisinde muhafaza edildiği tesisler) için saha onayı

44.358,00

TL/Tesis

A-3.02

Radyoterapi, zırhlanmış alanda yapılan endüstriyel radyografi, radyasyon kaynaklarının üretilmesi, bakımı ve onarımı veya radyoaktif kaynak değişimi uygulamaları ve isteğe bağlı diğer radyasyon uygulamaları için mekansal tasarım onayı

7.395,00

TL/Oda

A-3.03

Nükleer tıp uygulamaları için mekansal tasarım onayı

44.358,00

TL/Ünite

A-3.04

Işınlama, hızlandırıcı, proton tedavi, radyoaktif kaynak hazırlama, radyasyon kaynaklarının üretilmesi, bakımı ve onarımının yapılması amacıyla özel olarak tasarlanmış tesisler için mekansal tasarım onayı

71.372,00

TL/Tesis

A-3.05

Nükleer tıp uygulamaları ile ışınlama, hızlandırıcı, proton tedavi, radyoaktif kaynak hazırlama, radyasyon kaynaklarının üretilmesi, bakımı ve onarımının yapılması amacıyla özel olarak tasarlanmış tesisler için revize mekansal tasarım onayı

İlgili mekansal tasarım onayı bedelinin %50'si

TL

A-4

YERİNDE İNCELEME VE DENETİMLER

A-4.01

Radyasyon tesislerinin ve radyasyon uygulamalarının yetkilendirilmesine ilişkin yerinde incelemenin tekrarı (her bir yeni yerinde inceleme için)

6.934,00

TL

A-4.02

Talep üzerine radyasyon güvenliği açısından yerinde inceleme, değerlendirme ve denetim hizmeti

15.219,00

TL

B
RADYASYONDAN KORUNMAYA İLİŞKİN HİZMETLER

B-1

RADYASYON ÖLÇÜM SİSTEMLERİ UYGUNLUK BELGESİ (ULUSLARARASI GÖZETİM ŞİRKETLERİ, METAL HURDA İŞLEME/ELLEÇLEME TESİSLERİ İÇİN)

B-1.01

Uygunluk belgesi

15.920,00

TL

B-2

YETKİ BELGESİ (DOZİMETRİ HİZMETİ VERECEK KURULUŞLAR İÇİN)

B-2.01

Yetki belgesi

58.339,00

TL

B-2.02

Üç bin (dahil) kişiye kadar yıllık veritabanı kullanımı

232.548,00

TL

B-2.03

Üç bin kişinin üzerinde yıllık veritabanı kullanımı

348.771,00

TL

B-3

RADYOAKTİF KİRLİLİĞE MARUZ KALMIŞ ALANLARIN ÇEVRESEL İYİLEŞTİRME FAALİYETLERİNİN YETKİLENDİRİLMESİ

B-3.01

Çevresel iyileştirme faaliyetinin yetkilendirilmesi

315.304,00

TL

B-3.02

Denetim hizmeti*

5.473,00

TL/Kişi Gün

B-3.03

Alanın düzenleyici kontrolden çıkarılması

262.752,00

TL

*

İyileştirme faaliyetinin yetkilendirilmesinden, alanın düzenleyici kontrolden çıkarılmasına kadar, yetkilendirilen kişinin Kuruma sunacağı iş planına göre Kurum tarafından belirlenen ve yetkilendirilen kişiye her yıl Aralık ayında bildirilen sayıda (kişi gün) denetim bedeli ödenir. Ödeme her yılın Ocak ayında peşin olarak yapılır. Yetkinin verildiği yıl, yetkilendirme ile birlikte bildirilen denetim bedeli 30 gün içinde ödenir. İş planında değişiklik yapılması halinde denetim bedeli tekrar belirlenir.

C
NÜKLEER TESİSLERE VE NÜKLEER MADDELERE İLİŞKİN LİSANS, İZİN, ONAY VE DENETİM HİZMETLERİ

C-1

NÜKLEER TESİS İZİN, LİSANS VE DENETİMLERİ

C-1.01

Nükleer santral izin ve lisansları* (her bir izin veya lisans için)

C-1.01.01

Kurucunun tanınması

972.961,00

TL

C-1.01.02

Yer lisansı

37.183.205,00

TL

C-1.01.03

İnşaat lisansı

498.681.962,00

TL

C-1.01.04

Hizmete sokma izni

165.711.169,00

TL

C-1.01.05

Yakıt yükleme ve deneme işletmelerine başlama izni

48.319.500,00

TL

C-1.01.06

Tam güçte çalışma izni ve işletme lisansı

41.427.668,00

TL

C-1.01.07

Tesise yakıt (ve ağır su) getirme izni

9.591.193,00

TL

C-1.01.08

Ağır su yükleme izni

8.965.855,00

TL

C-1.01.09

Yeniden işletmeye geçiş izni

20.675.116,00

TL

C-1.01.10

Tesiste değişiklik yapma izni**

5.985,00

TL/Kişi Saat

C-1.01.11

Tedarike başlama izni

712.425,00

TL

C-1.01.12

Sınırlı çalışma izni

53.120.334,00

TL

C-1.02

Araştırma reaktörü izin ve lisansları*

C-1.02.01

Kurucunun tanınması

47.969,00

TL

C-1.02.02

Yer lisansı

264.108,00

TL

C-1.02.03

İnşaat lisansı

1.598.474,00

TL

C-1.02.04

Hizmete sokma izni

215.408,00

TL

C-1.02.05

Yakıt yükleme ve deneme işletmelerine başlama izni

215.408,00

TL

C-1.02.06

Tam güçte çalışma izni ve işletme lisansı

423.959,00

TL

C-1.02.07

Tesise yakıt (ve ağır su) getirme izni

104.260,00

TL

C-1.02.08

Ağır su yükleme izni

104.260,00

TL

C-1.02.09

Yeniden işletmeye geçiş izni

159.847,00

TL

C-1.02.10

Tesiste değişiklik yapma izni**

2.112,00

TL/Kişi Saat

C-1.02.11

Tedarike başlama izni

83.415,00

TL

C-1.02.12

Sınırlı çalışma izni

535.181,00

TL

C-1.03

Cevher çıkartma, öğütme, arıtma ve depolama tesisi izin ve lisansları*

C-1.03.01

Kurucunun tanınması

47.969,00

TL

C-1.03.02

Yer lisansı

264.108,00

TL

C-1.03.03

İnşaat lisansı

1.598.474,00

TL

C-1.03.04

Deneme işletmelerine başlama izni

63.354,00

TL

C-1.03.05

Tam kapasitete çalışma izni ve işletme lisansı

423.959,00

TL

C-1.03.06

Yeniden işletmeye geçiş izni

159.847,00

TL

C-1.03.07

Tesiste değişiklik yapma izni**

2.112,00

TL/Kişi Saat

C-1.03.08

Tedarike başlama izni

83.415,00

TL

C-1.03.09

Sınırlı çalışma izni

158.390,00

TL

C-1.04

Radyoaktif atık tesisi niyet bildirimi, onay, izin, lisans ve denetimleri***

C-1.04.01

Niyet bildirimi

95.531,00

TL

C-1.04.02

Saha onayı

3.075.634,00

TL

C-1.04.03

İnşaat izni

12.548.589,00

TL

C-1.04.04

İşletmeye alma izni

1.568.574,00

TL

C-1.04.05

İşletme lisansı

3.137.147,00

TL

C-1.04.06

Tesiste değişiklik yapma izni**

3.616,00

TL/Kişi Saat

C-1.04.07

Radyoaktif atık tesisi denetim hizmeti****

1.568.574,00

TL/Yıl

C-1.04.08

İşletmeden çıkarma veya kapatma izni

12.548.589,00

TL

C-1.05

Nükleer tesis denetimleri*****

C-1.05.01

Nükleer santral denetim hizmeti (her bir ünite için)

122.689.051,00

TL/Yıl

C-1.05.02

Cevher çıkartma, öğütme, arıtma ve depolama tesisi denetim hizmeti (her bir tesis için)

202.425,00

TL/Yıl

*

Nükleer tesislere verilen izin veya lisans hizmetlerinin bütününde hizmet bedellerinin ödenmesine yönelik olarak aşağıda verilen süreç uygulanır. İstisna durumlar ilgili izin veya lisanslarda tanımlanır.

Nükleer tesislerde izin veya lisans hizmet bedelinin %1’i başvuru sırasında ödenir. Bu bedelin ödenmemesi durumunda başvuru incelemeye alınmaz.

Başvurunun incelenmesi sonucunda Kurum tarafından kabul edildiğinin ve ayrıntılı değerlendirmeye başlanacağının bildirilmesinden itibaren en geç bir ay içerisinde hizmet bedelinin %79’u ödenir. Bedelin süresi içinde ödenmemesi durumunda ödeme yapılana kadar değerlendirme durdurulur.

Kurum tarafından yapılan değerlendirme sonucunda izin veya lisans verileceğinin bildirilmesi halinde hizmet bedelinin %20'si ödenir. Bu bedelin ödenmemesi halinde izin veya lisans verilmez.

Herhangi bir nedenle olumlu sonuçlanmayan başvurularda o güne kadar Kuruma ödenen hizmet bedeli iade edilmez, yeniden yapılan başvurularda aynı hizmet bedelleri alınır.

**

Nükleer tesislerde ve radyoaktif atık tesislerinde değişiklik yapma izni hizmet bedeli, harcanan işgücü üzerinden hesaplanır ve belge bedeli olarak değerlendirme tamamlandıktan sonra ödenir.

***

Derin bertaraf tesisi hariçtir. Radyoaktif atıkların yalnızca işleme ve depolama faaliyetlerini yürütecek radyoaktif atık tesisleri için, niyet bildirimi ve denetim bedelleri hariç, diğer hizmet bedellerinin %50'si ödenir.

****

Radyoaktif atık tesisinin kurulmasından itibaren işletilmesi de dahil olmak üzere düzenleyici kotrolden çıkarılıncaya kadar yıllık denetim bedeli ödenir. Bertaraf tesislerinde kapatma izni alındıktan sonra düzenleyici kontrolden çıkarılıncaya kadar denetim bedelinin %25'i ödenir. Ödeme her yılın Ocak ayında peşin olarak yapılır. İznin verildiği yıl için ise; iznin verildiği gün dikkate alınarak ilgili yılın kalan günleri ile oranlanarak hesaplanan bedel 30 gün içinde ödenir.

*****

Nükleer tesisin kurulması ve işletilmesi sırasında, tesise veya üniteye sınırlı çalışma izni verilmesinden düzenleyici kontrolden çıkarılıncaya kadar yıllık denetim bedeli ödenir. Ödeme her yılın Ocak ayında peşin olarak yapılır. İznin verildiği yıl için ise; iznin verildiği gün dikkate alınarak ilgili yılın kalan günleri ile oranlanarak hesaplanan bedeli 30 gün içinde ödenir.

C-2

NÜKLEER TESİS İŞLETİCİ PERSONEL YETKİLENDİRMELERİ

C-2.01

İşletici personel yetkilendirmesi

C-2.01.01

Nükleer santral işletici personel yetki belgesi (kıdemli operatör, operatörler)

20.000,00

TL

C-2.01.02

Araştırma reaktörü işletici personel yetki belgesi (kıdemli operatör, operatör)

3.500,00

TL

C-2.02

Nükleer tesis işletici personel yetki belgesinin yenilenmesi

İlgili yetki belgesi bedelinin %50'si

TL

C-2.03

Nükleer tesis işletici personel yetki belgesi üzerinde değişiklik yapılması veya kayıp nedeniyle belgenin yeniden düzenlenmesi

İlgili yetki belgesi bedelinin %20'si

TL

C-3

NÜKLEER MADDE VE MALZEMELER İLE STRATEJİK MADDELERİN İTHALAT-İHRACAT-TAŞIMA-TRANSİT GEÇİŞ İZİNLERİ, ONAYLARI VE DENETİMLERİ

C-3.01

Nükleer maddelerin ithalat-ihracat izinleri

C-3.01.01

Taze yakıt, yakıt formunda olmayan zenginleştirilmiş uranyum veya uranyum hekzaflorür için ithalat-ihracat izni

373.000,00

TL

C-3.01.02

Kullanılmış yakıt için ithalat-ihracat izni

746.000,00

TL

C-3.01.03

Diğer nükleer maddeler veya nükleer maddeler dışındaki diğer stratejik maddeler için ithalat-ihracat izni*

3.467,00

TL

C-3.02

Nükleer maddelerin taşıma izinleri**

C-3.02.01

Taze yakıt, yakıt formunda olmayan zenginleştirilmiş uranyum veya uranyum hekzaflorür için taşıma izni

373.000,00

TL

C-3.02.02

Kullanılmış yakıt için taşıma izni

746.000,00

TL

C-3.03

Nükleer maddelerin transit geçiş izinleri

C-3.03.01

Taze yakıt, yakıt formunda olmayan zenginleştirilmiş uranyum veya uranyum hekzaflorür için transit geçiş izni

50.000,00

$

C-3.03.02

Kullanılmış yakıt için transit geçiş izni

100.000,00

$

C-3.03.03

Diğer nükleer maddeler için transit geçiş izni*

200

$

C-3.04

Nükleer madde taşıma kaplarının tasarım onayı uygunluğu

C-3.04.01

Taze yakıt, yakıt formunda olmayan zenginleştirilmiş uranyum veya uranyum hekzaflorür için taşıma kabı tasarım onayı uygunluğu

5.000,00

$

C-3.04.02

Kullanılmış yakıt için taşıma kabı tasarım onayı uygunluğu

50.000,00

$

C-3.04.03

Diğer bölünebilir maddeler için taşıma kabı tasarım onayı uygunluğu***

5.000,00

$

C-3.05

Nükleer maddelerin ithalat-ihracat-taşıma-transit geçiş izinlerine ilişkin yerinde inceleme ve denetim hizmeti

C-3.05.01

Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yerinde inceleme ve denetim hizmeti

50.000,00

TL/Yerinde İnceleme- Denetim

C-3.05.02

Türkiye Cumhuriyeti sınırları dışında yerinde inceleme ve denetim hizmeti

25.000,00

$/Yerinde İnceleme- Denetim

*

Doğada kendiliğinden bulunan uranyum, toryum gibi radyoizotopları içeren maden cevherleri; uranyum hexaflorür dışındaki, ışınlanmamış katı haldeki doğal uranyum veya fakirleştirilmiş uranyum ya da doğal toryum veya bunların katı ve sıvı bileşikleri/karışımları; radyasyon uygulamalarında kullanılmayan ve radyoaktif maddenin taşınmasına ilişkin yönetmelik uyarınca bölünebilir madde tanımı dışında kalan nükleer maddeler.

**

İthalat-ihracat'a ilişkin yurt içi taşımalarda, ithalat-ihracat izni ücreti dışında ayrıca taşıma izni ücreti alınmaz.

***

Radyoaktif maddenin taşınmasına ilişkin yönetmelikte belirtilen; bölünebilir madde (fisil madde); uranyum-233, uranyum-235, plütonyum-239, plütonyum-241 veya bunların bileşimlerini ifade eder. Termal nükleer reaktörlerde ışınlanmış doğal uranyum veya fakirleştirilmiş uranyum ile ışınlanmamış doğal uranyum ve fakirleştirilmiş uranyum bu tanımın dışında kalır.

C-4

İMALATÇI ONAYLARI VE DENETİMLERİ

C-4.01

İmalatçı onayı

C-4.01.01

İmalatçı onayı (imalat tesisi Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde olanlar)

736.517,00

TL

C-4.01.02

İmalatçı onayı (imalat tesisi Türkiye Cumhuriyeti sınırları dışında olanlar)

45.268,00

$

C-4.02

İmalatçı onayının yenilenmesi veya kapsamının genişletilmesi

İlgili imalatçı onayı bedelinin %50'si

TL veya $

C-4.03

İmalatçı takip, kontrol ve periyodik denetim hizmeti

C-4.03.01

İmalatçı takip, kontrol ve periyodik denetim hizmeti (imalat tesisi Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde olanlar)

72.987,00

TL/Denetim

C-4.03.02

İmalatçı takip, kontrol ve periyodik denetim hizmeti (imalat tesisi Türkiye Cumhuriyeti sınırları dışında olanlar)

14.234,00

$/Denetim

C-5

YAPI DENETİMİ YETKİ BELGESİ VE DENETİMLERİ

C-5.01

Nükleer güvenlik açısından önemli yapı, sistem ve bileşenlerin denetimi için yetki belgesi (yerli firma)

736.517,00

TL

C-5.02

Nükleer güvenlik açısından önemli yapı, sistem ve bileşenlerin denetimi için yetki belgesi (yabancı firma)

45.268,00

$

C-5.03

Nükleer güvenlik açısından önemli olmayan yapı, sistem ve bileşenlerin denetimi için yetki belgesi (yerli firma)

132.332,00

TL

C-5.04

Nükleer güvenlik açısından önemli olmayan yapı, sistem ve bileşenlerin denetimi için yetki belgesi (yabancı firma)

14.234,00

$

C-5.05

Yetki belgesinin yenilenmesi veya kapsamının genişletilmesi

İlgili yetki belgesi

bedelinin %50'si

TL veya $

C-5.06

Nükleer yapı denetim kuruluşu takip, kontrol ve periyodik denetim hizmeti

C-5.06.01

Nükleer yapı denetim kuruluşu takip, kontrol ve periyodik denetim hizmeti (yetki belgesinde yer alan adresi Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde olanlar)

72.987,00

TL/Denetim

C-5.06.02

Nükleer yapı denetim kuruluşu takip, kontrol ve periyodik denetim hizmeti (yetki belgesinde yer alan adresi Türkiye Cumhuriyeti sınırları dışında olup yapı denetim faaliyetlerini Türkiye Cumhuriyeti sınırları dışında gerçekleştirenler)

14.234,00

$/Denetim

C-5.06.03

Nükleer yapı denetim kuruluşu takip, kontrol ve periyodik denetim hizmeti (yetki belgesinde yer alan adresi Türkiye Cumhuriyeti sınırları dışında olup yapı denetim faaliyetlerini Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde gerçekleştirenler)

100.890,00

TL/Denetim

D
DİĞER

D-1

LİSANS BELGESİNİN YENİDEN DÜZENLENMESİ

D-1.01

Lisans belgesi üzerinde değişiklik yapılması veya kayıp nedeniyle belgenin yeniden düzenlenmesi (nükleer santral lisansları hariç)

3.500,00

TL

İşlem ve Hizmet Bedelleri Listesi 1/1/2023 tarihinden itibaren geçerlidir.

Ödemelerde, havale/EFT ve banka masrafları işlem ve hizmet bedellerine dahil değildir.

Ödemeler, Kurumdan alınacak olan tahakkuk numarası ile T.C. Ziraat Bankası Ankara Kamu Kurumsal Şubesine online olarak ödenir.

İşlem ve hizmet bedellerine %18 KDV dahildir.

Dosya