Nükleer Düzenleme Kurumu

İşlem ve Hizmet Bedelleri 2024

NÜKLEER DÜZENLEME KURUMU 2024 YILI İŞLEM VE HİZMET BEDELLERİ LİSTESİ

A

RADYASYON TESİSLERİNE VE RADYASYON UYGULAMALARINA İLİŞKİN LİSANS, İZİN, ONAY, YERİNDE İNCELEME VE DENETİM HİZMETLERİ

   

A-1

LİSANSLAR

   

A-1.01

Tıbbi radyoloji, diş radyoloji ve veterinerlik radyoloji cihazları; proses kontrol ve ölçüm amaçlı sabit cihazlar; ışınlama cihazları; düşük aktiviteli radyoaktif kaynak içeren analiz, ölçüm, tespit cihazları ve X-ışını analiz cihazları; araç/konteyner tarama cihazları, paket/bagaj kontrol cihazları, kaçak/patlayıcı madde tespit dedektörleri; düşük aktiviteli radyoaktif kaynaklar; elektron demeti kaynak makineleri ile yapılan uygulamaların; endüstriyel kabinli radyoskopi uygulamalarının; radyoimmun test uygulamalarının; radyasyon kaynaklarının üretilmesi, bakım ve onarımı veya radyoaktif kaynak değişimi uygulamalarının; radyasyon kaynaklarının ithalatı, ihracatı ile taşıma faaliyetlerinin lisanslanması

20.101,00

TL/Cihaz veya Faaliyet

A-1.02

Radyoterapi, endüstriyel radyografi, zırhlanmış alanda yapılan endüstriyel radyografi, kuyu tipi ölçüm sistemleri, mobil/taşınabilir nükleer ölçüm cihazları ile yapılan uygulamaların lisanslanması

35.688,00

TL/Cihaz

A-1.03

Nükleer tıp uygulamalarının lisanslanması

102.242,00

TL/Ünite

A-1.04

Işınlama, hızlandırıcı, proton tedavi, radyoaktif kaynak hazırlama, radyasyon kaynaklarının üretilmesi, bakımı ve onarımının yapılması amacıyla özel olarak tasarlanmış tesislerin lisanslanması

160.655,00

TL/Tesis

A-1.05

Lisansın yenilenmesi

İlgili lisans bedelinin %50'si

TL

A-2

İZİNLER

  

A-2.01

Işınlama (gama ışınlama), hızlandırıcı, radyoaktif kaynak hazırlama (radyofarmasötik hazırlama, radyoizotop jeneratörü üretimi/hazırlama), proton tedavi tesisleri için işletmeye alma izni

44.985,00

TL/Tesis

A-2.02

Işınlama, hızlandırıcı, radyoaktif kaynak hazırlama, proton tedavi tesisleri için işletmeden çıkarma izni

51.455,00

TL/Tesis

A-2.03

Radyasyon kaynakları veya radyoaktif kaynaklarla kullanılabilecek cihaz/ekipman/donanım için ithalat, ihracat, geçici giriş-çıkış, taşıma, transit geçiş izni veya uygunluk yazısı

5.587,00

TL

A-2.04

Değişiklik izni

İlgili lisans bedelinin %50'si

TL

A-2.05

Değişiklik izni (Değişiklik iznine ilişkin mekansal tasarım onayının uygunluğu gerekliyse)

İlgili lisans bedelinin %75'i

TL

A-3

ONAYLAR

   

A-3.01

Işınlama tesisleri (radyoaktif kaynağın havuz içerisinde muhafaza edildiği tesisler) için saha onayı

71.481,00

TL/Tesis

A-3.02

Radyoterapi, zırhlanmış alanda yapılan endüstriyel radyografi, radyasyon kaynaklarının üretilmesi, bakımı ve onarımı veya radyoaktif kaynak değişimi uygulamaları ve isteğe bağlı diğer radyasyon uygulamaları için mekansal tasarım onayı

11.916,00

TL/Oda

A-3.03

Nükleer tıp uygulamaları için mekansal tasarım onayı

71.481,00

TL/Ünite

A-3.04

Işınlama, hızlandırıcı, proton tedavi, radyoaktif kaynak hazırlama, radyasyon kaynaklarının üretilmesi, bakımı ve onarımının yapılması amacıyla özel olarak tasarlanmış tesisler için mekansal tasarım onayı

115.013,00

TL/Tesis

A-4

YERİNDE İNCELEME VE DENETİMLER

   

A-4.01

Radyasyon tesislerinin ve radyasyon uygulamalarının yetkilendirilmesine ilişkin yerinde incelemenin tekrarı (her bir yeni yerinde inceleme için)

11.175,00

TL

A-4.02

Talep üzerine radyasyon güvenliği açısından yerinde inceleme, değerlendirme ve denetim hizmeti

24.525,00

TL

B

RADYASYONDAN KORUNMAYA İLİŞKİN HİZMETLER

   

B-1

RADYASYON ÖLÇÜM SİSTEMLERİ UYGUNLUK BELGESİ (ULUSLARARASI GÖZETİM ŞİRKETLERİ, METAL HURDA İŞLEME/ELLEÇLEME TESİSLERİ İÇİN)

 

B-1.01

Uygunluk belgesi

25.655,00

TL

B-2

YETKİ BELGESİ (DOZİMETRİ HİZMETİ VERECEK KURULUŞLAR İÇİN)

  

B-2.01

Yetki belgesi

94.011,00

TL

B-2.02

Üç bin (dahil) kişiye kadar yıllık veritabanı kullanımı

374.740,00

TL

B-2.03

Üç bin kişinin üzerinde yıllık veritabanı kullanımı

562.029,00

TL

B-3

RADYOAKTİF KİRLİLİĞE MARUZ KALMIŞ ALANLARIN ÇEVRESEL İYİLEŞTİRME FAALİYETLERİNİN YETKİLENDİRİLMESİ

    

B-3.01

Çevresel iyileştirme faaliyetinin yetkilendirilmesi

508.099,00

TL

B-3.02

Denetim hizmeti*

8.820,00

TL/Kişi Gün

B-3.03

Alanın düzenleyici kontrolden çıkarılması

423.413,00

TL

B-3.04

Radyoaktif atıkların taşınması**

5.587,00

TL

*

İyileştirme faaliyetinin yetkilendirilmesinden, alanın düzenleyici kontrolden çıkarılmasına kadar, yetkilendirilen kişinin Kuruma sunacağı iş planına göre Kurum tarafından belirlenen ve yetkilendirilen kişiye her yıl Aralık ayında bildirilen sayıda (kişi gün) denetim bedeli ödenir. Ödeme her yılın Ocak ayında peşin olarak yapılır. Yetkinin verildiği yıl, yetkilendirme ile birlikte bildirilen denetim bedeli 30 gün içinde ödenir. İş planında değişiklik yapılması halinde denetim bedeli tekrar belirlenir.

   

**

Her bir taşıma için izin alınır.

  

C

NÜKLEER TESİSLERE VE NÜKLEER MADDELERE İLİŞKİN LİSANS, İZİN, ONAY, DEĞERLENDİRME VE DENETİM HİZMETLERİ

  

C-1

NÜKLEER TESİSLERE İLİŞKİN LİSANS, İZİN, ONAY, DEĞERLENDİRME VE DENETİMLER

  

C-1.01

Nükleer santraller*

  

C-1.01.01

Niyet bildirimi

1.569.718,00

TL

C-1.01.02

İmalat izni

2.007.157,00

TL

C-1.01.03

Saha onayı

59.989.201,00

TL

C-1.01.04

Saha hazırlama izni

85.701.229,00

TL

C-1.01.05

İnşaat izni

804.544.207,00

TL

C-1.01.06

İşletmeye alma izni

282.822.540,00

TL

C-1.01.07

İşletme lisansı

144.792.812,00

TL

C-1.01.08

İşletmeden çıkarma izni

282.822.540,00

TL

C-1.01.09

Yeniden işletmeye geçiş izni

33.356.019,00

TL

C-1.01.10

Değişiklik iznine veya periyodik ya da Kurum tarafından talep edilen güvenlik değerlendirmelerine ilişkin gözden geçirme ve değerlendirme

9.655,00

TL/Kişi Saat

C-1.02

Araştırma reaktörleri*

   

C-1.02.01

Niyet bildirimi

77.390,00

TL

C-1.02.02

İmalat izni

134.577,00

TL

C-1.02.03

Saha hazırlama izni

1.289.526,00

TL

C-1.02.04

İnşaat izni

3.094.618,00

TL

C-1.02.05

İşletme lisansı

1.031.518,00

TL

C-1.02.06

İşletmeden çıkarma izni

1.031.518,00

TL

C-1.02.07

Yeniden işletmeye geçiş izni

257.887,00

TL

C-1.02.08

Değişiklik iznine veya periyodik ya da Kurum tarafından talep edilen güvenlik değerlendirmelerine ilişkin gözden geçirme ve değerlendirme

3.408,00

TL/Kişi Saat

C-1.03

Nükleer yakıt üretim ve yeniden işleme tesisleri*

   

C-1.03.01

Niyet bildirimi

784.859,00

TL

C-1.03.02

İmalat izni

1.003.579,00

TL

C-1.03.03

Saha hazırlama izni

72.845.215,00

TL

C-1.03.04

İnşaat izni

543.683.374,00

TL

C-1.03.05

İşletme lisansı

141.411.270,00

TL

C-1.03.06

İşletmeden çıkarma izni

141.411.270,00

TL

C-1.03.07

Yeniden işletmeye geçiş izni

16.678.010,00

TL

C-1.03.08

Değişiklik iznine veya periyodik ya da Kurum tarafından talep edilen güvenlik değerlendirmelerine ilişkin gözden geçirme ve değerlendirme

4.828,00

TL/Kişi Saat

C-1.04

Nükleer hammadde işleme tesisleri ve (Nükleer hammaddelerin ana ürün olarak çıkarıldığı ve/veya depolandığı) maden tesisleri*

   

C-1.04.01

Niyet bildirimi

77.390,00

TL

C-1.04.02

İnşaat izni

3.395.095,00

TL

C-1.04.03

İşletme lisansı

786.203,00

TL

C-1.04.04

İşletmeden çıkarma izni

786.203,00

TL

C-1.04.05

Yeniden işletmeye geçiş izni

257.887,00

TL

C-1.04.06

Değişiklik iznine veya periyodik ya da Kurum tarafından talep edilen güvenlik değerlendirmelerine ilişkin gözden geçirme ve değerlendirme

3.408,00

TL/Kişi Saat

C-1.05

(Nükleer hammaddelerin yan ürün olarak çıkarıldığı ve/veya depolandığı) maden tesisleri*

 

C-1.05.01

Niyet bildirimi

77.390,00

TL

C-1.05.02

İşletme lisansı

4.181.296,00

TL

C-1.05.03

İşletmeden çıkarma izni

786.203,00

TL

C-1.05.04

Yeniden işletmeye geçiş izni

257.887,00

TL

C-1.05.05

Değişiklik iznine veya periyodik ya da Kurum tarafından talep edilen güvenlik değerlendirmelerine ilişkin gözden geçirme ve değerlendirme

3.408,00

TL/Kişi Saat

C-1.06

Nükleer tesis denetim hizmeti**

  

C-1.06.01

Nükleer santral denetim hizmeti*** (her bir ünite için)

197.939.313,00

TL/Yıl

C-1.06.02

Nükleer yakıt üretim ve yeniden işleme tesisleri**** (her bir tesis için)

98.969.656,00

TL/Yıl

C-1.06.03

Araştırma reaktörleri***** ve nükleer hammadde işleme ve maden tesisleri****** (her bir tesis için)

326.581,00

TL/Yıl

*

Nükleer tesislerde;
     a) Niyet bildirim hizmet bedelinin tamamı başvuru ile birlikte ödenir.
     b) Değişiklik izni hizmet bedeli, harcanan işgücü üzerinden hesaplanır ve değerlendirme tamamlandıktan sonra yetkilendirme esinde ödenir. Bu bedelin
         ödenmemesi halinde izin verilmez.
     c) Diğer izin veya lisans hizmetlerinde;
           i. Hizmet bedelinin %1’i başvuru sırasında ödenir. Bu bedelin ödenmemesi durumunda başvuru incelemeye alınmaz.
           ii. Başvurunun incelenmesi sonucunda Kurum tarafından kabul edildiğinin ve ayrıntılı değerlendirmeye başlanacağının bildirilmesinden itibaren en
              geç bir ay içerisinde hizmet bedelinin %79’u ödenir. Bedelin süresi içinde ödenmemesi durumunda ödeme yapılana kadar değerlendirme durdurulur.
           iii. Kurum tarafından yapılan değerlendirme sonucunda izin veya lisans verileceğinin bildirilmesi halinde hizmet bedelinin %20'si ödenir. Bu bedelin
              ödenmemesi halinde izin veya lisans verilmez.
     d) Herhangi bir nedenle olumlu sonuçlanmayan başvurularda o güne kadar Kuruma ödenen hizmet bedeli iade edilmez, yeniden yapılan başvurularda
         aynı hizmet bedelleri alınır.
     e) Güvenlik değerlendirmelerine ilişkin gözden geçirme ve değerlendirme bedeli, harcanan işgücü üzerinden hesaplanır ve değerlendirme
         tamamlandıktan sonra ödenir.

   

**

Yıllık denetim hizmet bedelleri her yılın ocak ayında peşin ödenir. Ödemeyi başlatan iznin verildiği yılda iznin verildiği gün dikkate alınarak yılın kalan günleri yıl ile oranlanarak hesaplanan bedel 30 gün içinde ödenir.

   

***

Nükleer santrallerde yıllık denetim hizmet bedelinin ödenmesine birinci ünite için tesise saha hazırlama izni verilmesiyle, diğer üniteler için üniteye inşaat izni verilmesiyle başlanır ve ünite düzenleyici kontrolden çıkarılıncaya kadar ödenir.

   

****

Nükleer yakıt üretim ve yeniden işleme tesislerinde yıllık denetim hizmet bedelinin ödenmesine tesise saha hazırlama izni verilmesiyle başlanır ve tesis düzenleyici kontrolden çıkarılıncaya kadar ödenir.

   

*****

Araştırma reaktörlerinde yıllık denetim hizmet bedelinin ödenmesine tesise saha hazırlama izni verilmesiyle başlanır ve tesise işletme lisansı verilinceye kadar ödenir.

  

******

Nükleer hammadde işleme ve maden tesislerinde yıllık denetim hizmet bedelinin ödenmesine tesise inşaat izni verilmesiyle başlanır ve tesis düzenleyici kontrolden çıkarılıncaya kadar ödenir. Nükleer hammaddelerin yan ürün olarak çıkarıldığı madenlerde yıllık denetim hizmet bedellerinin ödenmesine işletme lisansı verilmesiyle başlanır.

   

C-2

NÜKLEER TESİS İŞLETİCİ PERSONEL YETKİLENDİRMELERİ

   

C-2.01

İşletici personel yetkilendirmesi

   

C-2.01.01

Nükleer santral işletici personel yetki belgesi (kıdemli operatör, operatörler)

32.229,00

TL

C-2.01.02

Araştırma reaktörü işletici personel yetki belgesi (kıdemli operatör, operatör)

5.640,00

TL

C-2.02

Nükleer tesis işletici personel yetki belgesinin yenilenmesi

İlgili yetki belgesi bedelinin %50'si

TL

C-2.03

Nükleer tesis işletici personel yetki belgesi üzerinde değişiklik yapılması veya kayıp nedeniyle belgenin yeniden düzenlenmesi

İlgili yetki belgesi bedelinin %20'si

TL

C-3

NÜKLEER MADDE VE MALZEMELER İLE STRATEJİK MADDELERİN İTHALAT-İHRACAT-TAŞIMA-TRANSİT GEÇİŞ İZİNLERİ, ONAYLARI VE DENETİMLERİ

   

C-3.01

Nükleer maddelerin ithalat-ihracat izinleri

   

C-3.01.01

Taze yakıt, yakıt formunda olmayan zenginleştirilmiş uranyum veya uranyum hekzaflorür için ithalat-ihracat izni

601.074,00

TL

C-3.01.02

Kullanılmış yakıt için ithalat-ihracat izni

1.202.147,00

TL

C-3.01.03

Diğer nükleer maddeler* veya nükleer maddeler dışındaki diğer stratejik maddeler için ithalat-ihracat izni

5.587,00

TL

C-3.02

Nükler maddelerin taşıma izinleri**

   

C-3.02.01

Taze yakıt, yakıt formunda olmayan zenginleştirilmiş uranyum veya uranyum hekzaflorür için taşıma izni

601.074,00

TL

C-3.02.02

Kullanılmış yakıt için taşıma izni

1.202.147,00

TL

C-3.02.03

Diğer nükleer maddeler için taşıma izni*

5.587,00

TL

C-3.03

Nükleer maddelerin transit geçiş izinleri

Lorem Ipsum   

C-3.03.01

Taze yakıt, yakıt formunda olmayan zenginleştirilmiş uranyum veya uranyum hekzaflorür için transit geçiş izni

51.550,00

$

C-3.03.02

Kullanılmış yakıt için transit geçiş izni

103.100,00

$

C-3.03.03

Diğer nükleer maddeler* için transit geçiş izni

206,00

$

C-3.04

Nükleer madde taşıma kaplarının tasarım onayı uygunluğu

   

C-3.04.01

Taze yakıt, yakıt formunda olmayan zenginleştirilmiş uranyum veya uranyum hekzaflorür için taşıma kabı tasarım onayı uygunluğu

5.155,00

$

C-3.04.02

Kullanılmış yakıt için taşıma kabı tasarım onayı uygunluğu

51.550,00

$

C-3.04.03

Diğer bölünebilir maddeler*** için taşıma kabı tasarım onayı uygunluğu

5.155,00

$

C-3.05

Nükleer maddelerin ithalat-ihracat-taşıma-transit geçiş izinlerine ilişkin yerinde inceleme ve denetim hizmeti

   

C-3.05.01

Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yerinde inceleme ve denetim hizmeti

80.572,00

TL/Yerinde İnceleme-Denetim

C-3.05.02

Türkiye Cumhuriyeti sınırları dışında yerinde inceleme ve denetim hizmeti

25.775,00

$/Yerinde İnceleme-Denetim

*

Doğada kendiliğinden bulunan uranyum, toryum gibi radyoizotopları içeren maden cevherleri; uranyum hexaflorür dışındaki, ışınlanmamış katı haldeki doğal uranyum veya fakirleştirilmiş uranyum ya da doğal toryum veya bunların katı ve sıvı bileşikleri/karışımları; radyasyon uygulamalarında kullanılmayan ve radyoaktif maddenin taşınmasına ilişkin yönetmelik uyarınca bölünebilir madde tanımı dışında kalan nükleer maddeler.

   

**

İthalat-ihracat'a ilişkin yurt içi taşımalarda, ithalat-ihracat izni ücreti dışında ayrıca taşıma izni ücreti alınmaz.

   

***

Radyoaktif maddenin taşınmasına ilişkin yönetmelikte bölünebilir madde (fisil madde); uranyum-233, uranyum-235, plütonyum-239, plütonyum-241 veya bunların bileşimlerini ifade eder. Termal nükleer reaktörlerde ışınlanmış doğal uranyum veya fakirleştirilmiş uranyum ile ışınlanmamış doğal uranyum ve fakirleştirilmiş uranyum bu tanımın dışında kalır.

   

C-4

İMALATÇI ONAYLARI VE DENETİMLERİ

   

C-4.01

İmalatçı onayı

   

C-4.01.01

İmalatçı onayı (imalat tesisi Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde olanlar)

1.186.865,00

TL

C-4.01.02

İmalatçı onayı (imalat tesisi Türkiye Cumhuriyeti sınırları dışında olanlar)

46.671,00

$

C-4.02

İmalatçı onayının yenilenmesi veya kapsamının genişletilmesi

İlgili imalatçı onayı bedelinin %50'si

TL veya $

C-4.03

İmalatçı takip ve periyodik denetim hizmeti

   

C-4.03.01

İmalatçı takip ve periyodik denetim hizmeti (imalat tesisi Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde olanlar)

117.615,00

TL/Denetim

C-4.03.02

İmalatçı takip ve periyodik denetim hizmeti (imalat tesisi Türkiye Cumhuriyeti sınırları dışında olanlar)

14.675,00

$/Denetim

C-5

YAPI DENETİMİ YETKİ BELGESİ VE DENETİMLERİ

   

C-5.01

Nükleer güvenlik açısından önemli yapı, sistem ve bileşenlerin denetimi için yetki belgesi (yerli firma)

1.186.865,00

TL

C-5.02

Nükleer güvenlik açısından önemli yapı, sistem ve bileşenlerin denetimi için yetki belgesi (yabancı firma)

46.671,00

$

C-5.03

Nükleer güvenlik açısından önemli olmayan yapı, sistem ve bileşenlerin denetimi için yetki belgesi (yerli firma)

213.248,00

TL

C-5.04

Nükleer güvenlik açısından önemli olmayan yapı, sistem ve bileşenlerin denetimi için yetki belgesi (yabancı firma)

14.675,00

$

C-5.05

Yetki belgesinin yenilenmesi veya kapsamının genişletilmesi

İlgili yetki belgesi bedelinin %50'si

TL veya $

C-5.06

Bağımsız Gözetim Şirketlerine Gerçekleştirilen Denetim Hizmetleri (yetki belgesinde yer alan adresi Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde olanlar)

117.615,00

TL/Denetim

C-5.07

Bağımsız Gözetim Şirketlerine Gerçekleştirilen Denetim Hizmetleri (yetki belgesinde yer alan adresi Türkiye Cumhuriyeti sınırları dışında olanlar)

   

C-5.07.01

Bağımsız Gözetim Şirketlerine Gerçekleştirilen Denetim Hizmeti (denetimin Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde gerçekleştirilmesi)

162.580,00

TL/Denetim

C-5.07.02

Bağımsız Gözetim Şirketlerine Gerçekleştirilen Denetim Hizmeti (denetimin Türkiye Cumhuriyeti sınırları dışında gerçekleştirilmesi)

14.675,00

$ /Denetim

D

RADYOAKTİF ATIK TESİSLERİNE İLİŞKİN LİSANS, İZİN, ONAY, DEĞERLENDİRME VE DENETİM HİZMETLERİ

   

D-1

RADYOAKTİF ATIK TESİSLERİNE İLİŞKİN LİSANS, İZİN, ONAY VE DEĞERLENDİRMELER*

   

D-1.01

Niyet bildirimi

153.944,00

TL

D-1.02

Saha onayı

4.956.253,00

TL

D-1.03

İnşaat izni

20.221.520,00

TL

D-1.04

İşletmeye alma izni

2.527.691,00

TL

D-1.05

İşletme lisansı

5.055.379,00

TL

D-1.06

İşletmeden çıkarma veya kapatma izni

20.221.520,00

TL

D-1.07

Değişiklik iznine** veya periyodik ya da Kurum tarafından talep edilen güvenlik değerlendirmelerine ilişkin gözden geçirme ve değerlendirme***

5.827,00

TL/Kişi Saat

D-2

RADYOAKTİF ATIK TESİSLERİNE İLİŞKİN DENETİMLER

   

D-2.01

Radyoaktif atık tesisleri (bertaraf içeren) denetim hizmeti****

2.527.691,00

TL/Yıl

D-2.02

Radyoaktif atık tesisleri (yalnızca işleme ve depolama) denetim hizmeti *****

490.800,00

TL/Yıl

*

Derin bertaraf tesisi hariçtir. Niyet bildirim hizmet bedelinin tamamı başvuruyla birlikte ödenir. Yalnızca işleme ve depolama faaliyetlerini yürütecek radyoaktif atık tesisleri için, niyet bildirimi hariç diğer hizmet bedellerinin %50'si ödenir. Hizmet bedeli ödenmediği durumda başvuru incelemeye alınmaz. Herhangi bir nedenle olumlu sonuçlanmayan başvurularda o güne kadar Kurum’a ödenen hizmet bedeli iade edilmez.

   

**

Değişiklik izni hizmet bedeli, harcanan işgücü üzerinden hesaplanır ve değerlendirme tamamlandıktan sonra yetkilendirme öncesinde ödenir. Bu bedelin ödenmemesi halinde izin verilmez.

   

***

Güvenlik değerlendirmelerine ilişkin gözden geçirme ve değerlendirme bedeli, harcanan işgücü üzerinden hesaplanır ve değerlendirme tamamlandıktan sonra ödenir.

   

****

Radyoaktif atık bertaraf faaliyetlerinin yürütüldüğü radyoaktif atık tesisinin yıllık denetim hizmet bedeli, inşaat izni başvurusuyla başlar ve düzenleyici kontrolden çıkarılıncaya kadar ödenir. Bertaraf tesislerinde kapatma izni alındıktan sonra düzenleyici kontrolden çıkarılıncaya kadar denetim bedelinin %25'i ödenir. Ödeme her yılın ocak ayında peşin olarak yapılır.İnşaat izni başvurusunun yapıldığı yılda başvuru günü dikkate alınarak yılın kalan günleri yılla oranlanarak hesaplanan bedel 30 gün içinde ödenir.

   

*****

Yalnızca radyoaktif atık işleme ve depolama faaliyetinin yürütüldüğü radyoaktif atık tesisinin yıllık denetim hizmet bedeli, işletmeye alma izni başvurusuyla başlar ve düzenleyici kontrolden çıkarılıncaya kadar ödenir. Ödeme her yılın ocak ayında peşin olarak yapılır. İşletmeye alma izni başvurusunun yapıldığı yılda başvuru günü dikkate alınarak yılın kalan günleri yılla oranlanarak hesaplanan bedel 30 gün içinde ödenir. Radyoaktif Atık Tesislerine İlişkin Yetkilendirmeler ve Güvenlik İlkeleri Yönetmeliğinin geçici 1 inci maddesinin ikinci fıkrası kapsamında yapılan yetkilendirmeler için yıllık denetim bedeli ödenmesine ilgili yetkinin verilmesiyle başlanır, denetim bedeli düzenleyici kontrolden çıkarılıncaya kadar ödenir ve yetkinin verildiği yılda yetkinin verildiği gün dikkate alınarak yılın kalan günleri yılla oranlanarak hesaplanan bedel 30 gün içinde ödenir.

      

E

DİĞER

   

E-1

BELGENİN YENİDEN DÜZENLENMESİ

       

E-1.01

Belge üzerinde düzeltme yapılması veya belgenin yeniden düzenlenmesi

5.640,00

TL

   

İşlem ve Hizmet Bedelleri Listesi 01/01/2024 tarihinden itibaren geçerlidir.Ödemelerde, havale/EFT ve banka masrafları işlem ve hizmet bedellerine dahil değildir.Ödemeler, Kurumdan alınacak olan tahakkuk numarası ile T.C. Ziraat Bankası Ankara Kamu Kurumsal Şubesine online olarak ödenir. İşlem ve hizmet bedellerine %20 KDV dahildir.

      

  

Dosya