Radyoaktif Atık Tesislerinin Yetkilendirilmesi

Radyasyondan Korunma İşlemleri

Radyoaktif atık tesisleri, 05/03/2022 tarihli ve 7381 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Nükleer Düzenleme Kanununun 4 üncü maddesinin sekizinci fıkrası ve 6 ncı maddesinin birinci fıkrası ile 95 sayılı Nükleer Düzenleme Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine ve 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi gereğince Nükleer Düzenleme Kurumu’nun

  • Saha onayı,
  • İnşaat izni,
  • İşletmeye alma izni,
  • İşletme lisansı,
  • İşletmeden çıkarma izni,
  • Kapatma iznine tabidir.

Tesiste güvenlik ve emniyeti ilgilendiren değişikliklerin yapılması için de Nükleer Düzenleme Kurumundan izin alınması gereklidir.

Radyoaktif atık tesisleri 7/07/2022 tarihli ve 31889 sayılı Radyoaktif Atık Tesislerine İlişkin Yetkilendirmeler ve Güvenlik İlkeleri Yönetmeliği ’ne göre yetkilendirilecektir.

"Ayrıca, radyoaktif atık tesisleri için yetkilendirme başvurularında ve diğer süreçlerde Nükleer Düzenleme Kurumuna sunulacak rapor, plan, program ve diğer belgelerin içeriğine ilişkin olarak "Radyoaktif Atık Tesisleri İçin Yetkilendirme Başvurularında ve Diğer Süreçlerde Nükleer Düzenleme Kurumuna Sunulacak Belgelerin İçeriği" dokümanına, 

www.ndk.gov.tr/haberler/radyoaktif-atik-tesisleri-icin-yetkilendirme-basvurularinda-ve-diger-sureclerde-nukleer-duzenleme-kurumuna-sunulacak-belgelerin-icerigi

sayfasından ulaşılabilir."

Dosya