Radyoaktif Atık Tesisleri İçin Yetkilendirme Başvurularında ve Diğer Süreçlerde Nükleer Düzenleme Kurumuna Sunulacak Belgelerin İçeriği

October 25, 2022

95 sayılı Nükleer Düzenleme Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine istinaden;

Radyoaktif atık tesisleri için yetkilendirme başvurularında ve diğer süreçlerde Nükleer Düzenleme Kurumuna sunulacak rapor, plan, program ve diğer belgelerin içeriğinin; 7/7/2022 tarihli ve 31889 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Radyoaktif Atık Tesislerine İlişkin Yetkilendirmeler ve Güvenlik İlkeleri Yönetmeliğinin 21 inci maddesinin birinci fıkrasına dayanılarak hazırlanan ve yandaki bağlantıda yer alan "Radyoaktif Atık Tesisleri İçin Yetkilendirme Başvurularında ve Diğer Süreçlerde Nükleer Düzenleme Kurumuna Sunulacak Belgelerin İçeriği" dokümanında verildiği şekilde belirlenmesine 8/9/2022 Tarihli ve NDK 2022-55/2 Sayılı Toplantı Kararı ile karar verilmiştir. 

Radyoaktif Atık Tesisleri İçin Yetkilendirme Başvurularında ve Diğer Süreçlerde Nükleer Düzenleme Kurumuna Sunulacak Belgelerin İçeriği aşağıdaki bağlantıdan indirilebilir.

Dosya Galerisi

Radyoaktif Atık Tesisleri İçin Yetkilendirme Başvurularında ve Diğer Süreçlerde Nükleer Düzenleme Kurumuna Sunulacak Belgelerin İçeriğiİndir

İlgili Haberler

ENSREG Uzman Ekibi Akkuyu Sahasını Ziyaret Etti

Kurumumuz Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi ISO 27001:2022 Sertifikasını Aldı.

Nükleer Düzenleme Kurumu ile Sağlık Bakanlığı Arasında İş Birliği Protokolü İmzalanmıştır

INSC Projesinin Açılış Toplantısı Kurumumuz Ev Sahipliğinde Gerçekleştirilmiştir

Nükleer Düzenleme Kurumu (NDK) ile dost ve kardeş ülke Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sağlı...

Nükleer Düzenleme Kurumu (NDK) ile Güney Kore Nükleer Güvenlik ve Emniyet Komisyonu (NSSC) arasın...

UAEA Güvence ve Nükleer Madde Sayım ve Kontrol Sitemi Danışmanlık Hizmeti - ISSAS Misyonu gerçekl...

NDK Heyeti Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) 67. Genel Konferansına Katıldı

OECD 5’inci MDEP Konferansı Kurumumuz Ev Sahipliğinde Antalya’da Gerçekleştirildi.

Nükleer Güvenlik Sözleşmesinin Ortak 8. ve 9. Gözden Geçirme Toplantısı Viyana’da gerçekleştirildi.

Dosya