Çevresel Radyoaktivite Atlası

Acil Durum ve Çevresel İzleme

Çevrenin doğal ve yapay radyasyon seviyesindeki önemli değişimlerin tespit edilmesi, herhangi bir kaza sonrasında radyoaktif kirlenmenin boyutlarının değerlendirilmesi ve çevresel radyoaktivitenin insan sağlığı ile çevre üzerindeki etkilerinin doğru şekilde belirlenebilmesi amacıyla yürütülen çevresel radyoaktivite izleme faaliyeti çerçevesinde, 81 ilimizden toprak ve su numuneleri alınarak radyolojik analizi yapılmıştır. Bu kapsamda elde edilen yüzey toprağındaki radyoaktivite ile içme ve kullanma sularındaki radyoaktivite seviyelerine ilişkin veriler tüm Türkiye sathında ilçe düzeyinde değerlendirilerek haritalar üzerinde atlas halinde yayımlanmıştır. Atlasta, radyoaktivite seviyelerindeki bağıl farklılıkları gösterebilmek amacı ile renklendirme yapılmıştır.Dosya