Çevresel Radyoaktivite Atlası

Acil Durum ve Çevresel İzleme

Çevrenin doğal ve yapay radyasyon seviyesindeki önemli değişimlerin tespit edilmesi, herhangi bir kaza sonrasında radyoaktif kirlenmenin boyutlarının değerlendirilmesi ve çevresel radyoaktivitenin insan sağlığı ile çevre üzerindeki etkilerinin doğru şekilde belirlenebilmesi amacıyla Türkiye Atom Enerjisi Kurumu (TAEK) tarafından yürütülen çevresel radyoaktivite izleme programı çerçevesinde, TAEK ile mülga Çevre Bakanlığı arasında 2002 yılında imzalanan işbirliği protokolü kapsamında 81 ilimizden toprak ve su numuneleri alınarak analiz edilmesi sağlanmıştır. Bu kapsamda elde edilen yüzey toprağındaki radyoaktivite ile içme ve kullanma sularındaki radyoaktivite seviyelerine ilişkin veriler tüm Türkiye sathında ilçe düzeyinde değerlendirilerek haritalar üzerinde, atlas halinde sunulmuştur. Atlasta, radyoaktivite seviyelerindeki bağıl farklılıkları gösterebilmek amacı ile renklendirme yapılmıştır.

Atlas için Tıklayınız.Dosya