Geçici Çıkış-Giriş veya Giriş-Çıkış İzni Verilebilmesi İçin Gerekli Bilgi ve Belgeler

İthalat, İhracat, Taşıma Faaliyetleri

Radyoaktif Kaynak İçeren Lisanslı Cihazlara Geçici Çıkış-Giriş veya Geçici Giriş-Çıkış İzni Verilebilmesi İçin Gerekli Bilgi ve Belgeler


7381 sayılı Nükleer Düzenleme Kanunu ve bu Kanun uyarınca yürürlükte olan mevzuat gereğince;

1) Kullanımı ve bulundurulmasına ilişkin NDK’dan lisans alınmış olan, radyoaktif kaynak içeren endüstriyel radyografi cihazlarının geçici olarak yurt dışına çıkışı ve yurda girişi için; cihazları kullanmak ve bulundurmak üzere NDK’dan lisans almış kuruluş tarafından, e- devlet üzerinden NDK’ya geçici çıkış-giriş izni başvurusu yapılması gerekmektedir.

2) Serbest bölgelerde kullanılması ve bulundurulmasına ilişkin NDK’dan lisans alınmış olan, radyoaktif kaynak içeren endüstriyel radyografi cihazlarının, kaynak değişim amaçlı yurt içine getirilip tekrar serbest bölgeye girişi için; cihazları kullanmak ve bulundurmak üzere NDK’dan lisans almış kuruluş tarafından, e- devlet üzerinden NDK’ya geçici giriş-çıkış izni başvurusu yapılması gerekmektedir.

3) Kurumumuz tarafından verilen mal ve hizmetlerin başvuruları e-devlet üzerinden yapılmaktadır. Sadece E-Devlet ekranından yapılacak başvurular kabul edilecek olup posta yolu ile yapılacak başvurular geçersizdir. E-devlet başvurularına ilişkin genel bilgilere buradan ulaşılabilir.

4) E- devlet üzerinden, Kurumumuza yapılacak geçici çıkış-giriş izni veya geçici giriş-çıkış izni başvuruları, izin alacak Kuruluşun Radyasyondan Korunma Sorumlusu (RKS) olan personeli tarafından yapılmalıdır. Diğer kişiler tarafından yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir!

5) Geçici Çıkış-Giriş/Giriş-Çıkış İzni E-devlet Başvurusunda istenecek bilgi ve belgeler aşağıda belirtilmiştir:

  • E-başvuruda istenecek bilgilerin yer aldığı örnek form
  • RKS ve Kuruluş Yetkili Kişisine ait Taahhütname Yazısı”(dosya şablonunu buradan bilgisayarınıza indiriniz, ilgili bölümleri eksiksiz doldurunuz, imzalayınız ve Kuruluş Yetkilisine imzalatınız. Başvuru esnasında yükleme istenildiğinde imzalı kopyasını (jpeg veya pdf formatında) sisteme yükleyiniz. E-Hizmet başvurusu eksiksiz yapıldıktan sonra taahhütname yazısının ıslak imzalı aslının ve imza sirkülerinin bir suretinin ilgili, e-devlet başvurusunu belirtilen bir dilekçe ekinde posta ile NDK’ya gönderilmesi gerekmektedir.)
  • Geçici gümrük çıkış veya giriş izni istenen cihazda bulunan radyoaktif kaynağın üretim sertifikasının bir örneği,


6) Geçici Çıkış-Giriş/Giriş-Çıkış İzni e-DEVLET BAŞVURUSU yapmak için tıklayınız. (E-Hizmet başvuruları Internet Explorer gibi eski tarayıcılarda (işlemi başlatılabilse de) tamamlanamamaktadır. Google Chrome veya Mozilla Firefox gibi güncellenebilen tarayıcıları kullanınız. Başvuruların tamamlanması 15-20 dk sürebilmekte ve radyasyon kaynakları ile çalışmaya ilişkin bir kısım bilgi istenmektedir.)

7) E- devlet üzerinden NDK’ya yapılan geçici çıkış-giriş/giriş-çıkış izni başvurularına ilişkin Tek Pencere Sisteminde; 0893 (TPS-TAEK Uygunluk Yazısı (Tek Kullanımlık)) kodlu belgelerle başvuru oluşturulması (https://www.turkiye.gov.tr/gumruk-ve-ticaret-tek-pencere) ve NDK’nın onayına sunulması gerekmektedir. (Başvuru sahibi Kuruluşlarca, TPS üzerinde oluşturulacak belgenin “evrak kodu” alanina, NDK’ya yapılan ilgili e-başvuru numarası (örn:2020.01.000XXX) ve başvuru tarihi bilgisinin girilmesi gerekmektedir. TPSde oluşturulacak belge ve içeriğine ilişkin uygulama kılavuzu için tıklayınız.)

Önemli notlar

1) Geçici çıkış-giriş izni verilmesi sonrasında yurt dışına gönderilen ancak kullanma ve bulundurma lisansı geçerlilik süresi içerisinde yurda girişi yapılmayan cihazların yurda getirilmesi için kullanma ve bulundurma lisans başvurusu yapılarak ithal izni alınması gerekmektedir.

2) Geçici çıkış-giriş izni verilmesi sonrasında yurt dışına gönderilen ancak geçici çıkış-giriş izini geçerlilik süresi içerisinde yurda girişi yapılmayan radyoaktif kaynak içeren taşınabilir cihazların yurda getirilmesi için ithal izni ve yeniden kullanma ve bulundurma lisansı alınması gerekmektedir.

3) Geçici çıkış-giriş izni verilmesi sonrasında yurt dışına gönderilen ve yurtdışında cihazın teknik özelliklerinin değiştirilmesi halinde Kurumumuza yazılı olarak bildirilmesi gerekmektedir.

4) Geçici çıkış-giriş izni verilmesi sonrasında yurt dışına gönderilen ve yurtdışında cihaz içerisindeki radyoaktif kaynağın değiştirilmesi durumunda; geçici çıkış-giriş izini geçerliliğini yitirir, cihazın içindeki yeni radyoaktif kaynakla beraber yurda giriş öncesinde ithal izni ve yeniden kullanma ve bulundurma lisansı alınması gerekmektedir. Başvurularda cihaz içinden çıkarılan eski kaynağın mahrecine veya üreticisine teslim edildiğine dair belgelerin Kurumumuza bildirilmesi gerekmektedir.

5) Geçici Giriş-Çıkış izni verilmesi sonrasında izin geçerlilik süresi içinde yurt içindeki kaynak değişim faaliyeti tamamlanamayan endüstriyel radyografi cihazlarının tekrar serbest bölgeye girişi için yeniden geçici giriş-çıkış izni almak üzere NDK’ya başvurulur.

6) Geçici çıkış-giriş izni süresi bitim tarihinden itibaren en geç 15 gün içerisinde işlemin gerçekleşip gerçekleşmediğine ve yurt dışına çıkışı gerçekleşen cihazın yurda girişine ilişkin bilgi NDK’ya yazılı olarak gönderilir.

Dosya