Muafiyetler

Radyasyon Kaynakları İşlemleri

Radyasyon Tesislerine ve Radyasyon Uygulamalarına İlişkin Yetkilendirmeler Yönetmeliği 17. Maddesi hükümleri gereği 30 kV altında gerilimle çalışan radyasyon üreten cihazlar, normal çalışma koşullarında erişilebilen yüzeylerinden 10 cm uzaklıktaki herhangi bir noktada doz hızının 1 µSv/saat (0.1 mrem/saat) değerini aşmaması koşulu ile yetkilendirmeye ilişkin yükümlülüklerden muaftır.

30 kV üzerinde gerilimle çalışan radyasyon üreten cihazlar, normal çalışma koşullarında erişilebilen yüzeylerinden 10 cm uzaklıktaki herhangi bir noktada doz hızının 1 µSv/saat (0.1 mrem/saat) değerini aşmaması koşuluyla ve güvenli kullanılması kaydıyla, Kurum tarafından değerlendirilerek yetkilendirmeye ilişkin yükümlülüklerden muaf tutulabilir.

Kurumumuza muafiyet kapsamında değerlendirilmek üzere başvuruda bulunacak kuruluşlar tarafından cihazlara dair; yetkili kuruluşlar (radyasyon kaynaklarının üretiminin yapıldığı ülkedeki düzenleyici kuruluşlar ya da düzenleyici kuruluşların yetkilendirdiği kuruluşlar) tarafından cihazın tüm yüzeylerinden 10 cm mesafede alınan doz hızı ölçümlerinin 1 µSv/saat (0.1 mrem/saat) değerini aşmadığını gösteren belgenin veya cihaz için düzenleyici kuruluşlar tarafından muaf tutulduğuna ilişkin belgenin (Örneğin Alman Federal Radyasyondan Korunma Ofisi –BfS- tarafından düzenlenmiş olan tip onayı belgesi) gönderilmesi gerekmektedir. Ayrıca cihazın kV, mA değerleri, cihazın yüzeylerinde okunan doz hızı değerlerini içeren teknik dokümanların da gönderilmesi gerekmektedir.

Kurumumuz tarafından sürdürülen Avrupa Birliği Müktesebatına uyum çalışmaları çerçevesinde iyonlaştırıcı radyasyon kaynaklarının kullanımına ilişkin faaliyetler sırasında birey, toplum ve çevrenin iyonlaştırıcı radyasyonun zararlı etkilerinden korunmasına yönelik ilkeleri belirleyen 13.05.1996 tarihli ve 96/29/EURATOM sayılı Direktifi ile paralellik sağlanması çerçevesinde, muhtemel zararlarına karşı Kurum tarafından üstünlükleri göz önünde bulundurularak kullanılması uygun görülen elektrikli cihazlar için ilgili yetkili kuruluşlar tarafından onaylanmış bir belge (tip onayı) ile yukarıdaki hususların sağlandığının gösterilmesi koşulu ile söz konusu cihazlar Yönetmeliğin 17. Maddesi hükümleri doğrultusunda bildirim yükümlülüğü devam ederek yetkilendirmeye ilişkin yükümlülüklerden muaf tutulabilecektir.

Kurum tarafından verilen muafiyetler, radyasyon güvenliği ve radyoaktif kaynakların emniyeti açısından gerekli görüldüğü durumlarda kaldırılabilir. Muafiyeti kaldırılan radyasyon kaynakları için yetkilendirme başvurusunda bulunulması gerekmektedir.

KULLANMA VE BULUNDURMA LİSANS MUAFİYETİ OLAN X-IŞINI CİHAZLARI

Kuruma sunulan belgelerin incelenmesi sonucu aşağıda özellikleri verilen cihazlar, teknik kataloğu ile birlikte Kurum’a bildirimde bulunmak koşuluyla yetkilendirmeden muaf tutulmuştur.

LİSANSLAMADAN MUAF TUTULMUŞ OLAN X-IŞINI CİHAZLAR

SIRA NO

ÜRETİCİ FİRMA

MARKA

MODEL

Gerilim (kV)

1

BRUKER AXS GMBH

BRUKER

D8 ENDEAVOR / S2 POLAR / S2 PUMA / S6 JAGUAR

50

2

BRUKER AXS GMBH

BRUKER

S8 TIGER / S8 LION

60

3

BRUKER AXS GMBH

BRUKER

D2 PHASER

30

4

HELMUT FISHER

FISHERSCOPE

X-RAY XDL Serisi

50

5

HELMUT FISHER

FISHERSCOPE

X-RAY XDAL Serisi

50

6

HELMUT FISHER

FISHERSCOPE

X-RAY XDAL-2 Serisi

50

7

HELMUT FISHER

FISHERSCOPE

X-RAY XAN 2 Serisi

50

8

HITACHI

HITACHI

TM4000/TM4000PLUS

15

9

PANALYTICAL

PANALYTICAL

AXIOS

60

10

PANALYTICAL

PANALYTICAL

ZETIUM

60

11

PANALYTICAL

PANALYTICAL

AXIOS FAST

60

12

PANALYTICAL

PANALYTICAL

CUBIX/CUBİX3

60

13

PANALYTICAL

PANALYTICAL

EMPYREAN

60

14

PANALYTICAL

PANALYTICAL

EPSILON 3 / EPSILON 3-XL / EPSILON 3X / EPSILON 3XLE / EPSILON 4

50

15

PANALYTICAL

PANALYTICAL

X-PERT PRO

40

16

RIGAKU

RIGAKU

NEX CG / NEX QC

50

17

RIGAKU

RIGAKU

MINIFLEX

30

18

RIGAKU

RIGAKU

ZSX PRIMUS

60

19

RIGAKU

RIGAKU

MINIFLEX 600

40

20

SHIMADZU

SHIMADZU

EDX-7000P / EDX-8000P

50

21

SPECTRO

SPECTRO

SPECTRO iQ

48

22

SPECTRO

SPECTRO

XEPOS

60

23

THERMO FISHER SCIENTIFIC

THERMO FISHER (THERMO ELECTRON)

ARL 9900

40

24

THERMO FISHER SCIENTIFIC

THERMOFISHER (THERMO ELECTRON)

ARL 9900 OASIS

30

25

THERMO FISHER SCIENTIFIC

THERMOFISHER (THERMO ELECTRON)

ARL 9900 XP

30

26

THERMO FISHER SCIENTIFIC

THERMOFISHER (THERMO ELECTRON)

ARL 9900 XP+

30

27

THERMO FISHER SCIENTIFIC

THERMOFISHER (THERMO ELECTRON)

ARL ADVANT'X

70

28

THERMO FISHER SCIENTIFIC

THERMOFISHER (THERMO ELECTRON)

ARL PERFORM'X

60

Dosya