Kamuoyuna Duyuru

March 29, 2022
KAMUOYUNA DUYURU (1)

29-03-2022

NÜKLEER DÜZENLEME KURUMU

Basın Duyurusu

Endüstriyel radyografi alanında faaliyet gösteren bir firma tarafından yapılan radyografi çalışmaları sırasında, bir radyografçının elinde radyasyon yanığının meydana geldiğinden bahisle Nükleer Düzenleme Kurumu (NDK)’nun denetim faaliyetleri hakkında medyada yer alan haberler nedeniyle konu hakkında açıklama yapma gereği duyulmuştur.

05.03.2022 tarihli ve 7381 sayılı Nükleer Düzenleme Kanunu ve  08.03.2022 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 95 sayılı Nükleer Düzenleme Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi gereğince, iyonlaştırıcı radyasyon kaynaklarını içeren faaliyetlere ilişkin düzenleme, değerlendirme, yetkilendirme ve denetleme faaliyetleri ile yaptırımların uygulanması görevleri NDK tarafından yürütülmektedir. Bu kapsamda, radyasyon kaynaklarını içeren faaliyetler ve yetkilendirilen kişiler NDK’nın denetimine tabidir. NDK denetimlerini Kurum tarafından belirlenen vasıfları taşıyan Kurum denetçileri aracılığıyla yürütmektedir. 

Endüstriyel radyografi alanında faaliyet gösteren ve merkezi İstanbul olan bir firma tarafından Tekirdağ ilinin Çorlu ilçesinde yapılan radyografi çalışmaları sırasında görev alan bir radyografçının elinde radyasyon yanığının meydana geldiğine dair 23.03.2022 tarihinde Kurumumuza ihbarda bulunulmuştur. Söz konusu ihbara istinaden ivedilikle firma yetkilileriyle ve olaydan etkilendiğini bildiren kişiyle irtibata geçilerek durumu yerinde tespit etmek üzere NDK’nın denetim ekibi tarafından firma merkezinde 24.03.2022 tarihinde denetim gerçekleştirilmiştir. NDK denetim ekibi olaydan etkilendiğini bildiren kişiyi, gerekli tetkikler yapılmak üzere sağlık kuruluşlarına ve maruz kalınan dozun tayini için Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu Nükleer Enerji Araştırma Enstitüsüne yönlendirmiştir. NDK tarafından olaya ilişkin olarak başlatılan inceleme devam etmektedir. Ayrıca, söz konusu firma, 02.02.2022 tarihinde 05.03.2021 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Nükleer Enerji ve İyonlaştırıcı Radyasyona İlişkin Denetimler Yönetmeliği hükümleri uyarınca denetlenmiştir.

Ülkemizde radyasyon kaynaklarına ilişkin faaliyetler ve yetkilendirilen kişiler düzenleyici kontrol yetkisini haiz NDK tarafından denetlenmekte olup medyada yer alan NDK’nın denetim görevini özel bir şirkete devrettiği yönündeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır. NDK, 7381 sayılı Kanun ve 95 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile kendisine verilen görevleri eksiksiz olarak yerine getirmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

İlgili Haberler

Sinop Nükleer Santrali Sahası İçin Saha Onayı Verilmiştir.

Kurumumuz Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi ISO 27001:2022 Sertifikasını Aldı.

Nükleer Düzenleme Kurumu ile Sağlık Bakanlığı Arasında İş Birliği Protokolü İmzalanmıştır

INSC Projesinin Açılış Toplantısı Kurumumuz Ev Sahipliğinde Gerçekleştirilmiştir

Nükleer Düzenleme Kurumu (NDK) ile dost ve kardeş ülke Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sağlı...

Nükleer Düzenleme Kurumu (NDK) ile Güney Kore Nükleer Güvenlik ve Emniyet Komisyonu (NSSC) arasın...

UAEA Güvence ve Nükleer Madde Sayım ve Kontrol Sitemi Danışmanlık Hizmeti - ISSAS Misyonu gerçekl...

NDK Heyeti Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) 67. Genel Konferansına Katıldı

OECD 5’inci MDEP Konferansı Kurumumuz Ev Sahipliğinde Antalya’da Gerçekleştirildi.

Nükleer Güvenlik Sözleşmesinin Ortak 8. ve 9. Gözden Geçirme Toplantısı Viyana’da gerçekleştirildi.

Dosya