IRRS Misyonu Kapanış Toplantısı Gerçekleştirildi

September 21, 2022
irrs1

Kurumumuz ev sahipliğinde düzenlenen IRRS Misyonunun Kapanış Toplantısı gerçekleştirildi.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) tarafından üye ülkelerin ev sahipliğinde düzenlenen ve Kurumumuz hizmet binasında 5 Eylül 2022 günü 15 ülkeden 20 uzmanın katıldığı açılış toplantısı ile başlanan “Integrated Regulatory Review Service (Entegre Düzenleyici Gözden Geçirme Hizmeti)” misyonu 16 Eylül 2022 günü düzenlenen kapanış toplantısı ile sona ermiştir. Misyon kapsamında, nükleer enerjiden barışçıl faydalanmanın ve iyonlaştırıcı radyasyonun olası etkilerinden korunmanın sağlanması için nükleer altyapıya ilişkin tüm düzenlemeler incelenmiş ve IRRS Ekibi tarafından öneriler alınmıştır. Uygulama süresi boyunca diğer paydaş kurumlardan da ilgili uzmanlar katkı sunmuşlardır. 

Kapanış toplantısında söz alan IRRS Ekip Lideri Dr. Georg SCHWARZ, tüm paydaşların kendi düzenlemeleri ile ilgili teknik ve politik konularda son derece açık ve şeffaf bir yaklaşım sergilediklerinden duyduğu memnuniyeti dile getirmiştir. Buna ek olarak bazı belirli alanlar için yapılan önerilerin zaten hali hazırda bulunan NDK Eylem Planında yer aldığını ve bu durumun NDK’nın öz değerlendirmesinin etkin bir sonucu olduğunu da eklemiştir.  

SCHWARZ’dan sonra söz alan UAEA Direktörlerinden Anna BRADFORD, 4 UAEA görevlisinin Misyon süresince görev yaptığını, Misyonun amacının, nükleer güvenliğinin ve radyasyondan korunmanın sağlanması için tavsiyelerde bulunmak olduğunun altını çizmiştir. 

Son olarak söz alan NDK Başkanı Dr. Zafer DEMİRCAN, Nükleer altyapı ile beraber düzenleyici çerçevemizin geliştirilmesine yönelik çabaların rapora yansıtılmasından duyduğu memnuniyeti ifade etmiştir. DEMİRCAN, ulusal programımızı tüm nükleer tesislerde ve Türkiye’nin yeni nükleer santrallerinde uluslararası düzenleyici standartlara uyumlu hale getirmek için odaklanmaya devam edileceğini bildirmiştir. Son olarak, misyon süresince görev alan tüm yerli ve yabancı personele teşekkür ederek konuşmasını tamamlamıştır.  

Konuşmaların ardından hediye takdimi ve fotoğraf çekimi gerçekleştirilerek IRRS Misyonu Kapanış Toplantısı sona ermiştir.

Ülkemizde gerçekleştirilen söz konusu misyona ilişkin haber metni aşağıda yer alan UAEA resmi web sayfasında ayrıca yayınlanmıştır.

https://www.iaea.org/newscenter/pressreleases/iaea-mission-finds-commitment-to-safety-in-turkiye-as-country-builds-first-nuclear-power-plant

Medya Galerisi

irrs 2
irrs 3_1
irrs4
irrs 5
irrs 6
irrs 7

İlgili Haberler

Sinop Nükleer Santrali Sahası için Saha Onayı verilmiştir.

Kurumumuz Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi ISO 27001:2022 Sertifikasını Aldı.

Nükleer Düzenleme Kurumu ile Sağlık Bakanlığı Arasında İş Birliği Protokolü İmzalanmıştır

INSC Projesinin Açılış Toplantısı Kurumumuz Ev Sahipliğinde Gerçekleştirilmiştir

Nükleer Düzenleme Kurumu (NDK) ile dost ve kardeş ülke Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sağlı...

Nükleer Düzenleme Kurumu (NDK) ile Güney Kore Nükleer Güvenlik ve Emniyet Komisyonu (NSSC) arasın...

UAEA Güvence ve Nükleer Madde Sayım ve Kontrol Sitemi Danışmanlık Hizmeti - ISSAS Misyonu gerçekl...

NDK Heyeti Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) 67. Genel Konferansına Katıldı

OECD 5’inci MDEP Konferansı Kurumumuz Ev Sahipliğinde Antalya’da Gerçekleştirildi.

Ek Protokol Bildirimleri Formlarına İlişkin Kurul Kararı

Dosya