IRRS Misyonu Kapanış Toplantısı Gerçekleştirildi

September 21, 2022
irrs1

Kurumumuz ev sahipliğinde düzenlenen IRRS Misyonunun Kapanış Toplantısı gerçekleştirildi.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) tarafından üye ülkelerin ev sahipliğinde düzenlenen ve Kurumumuz hizmet binasında 5 Eylül 2022 günü 15 ülkeden 20 uzmanın katıldığı açılış toplantısı ile başlanan “Integrated Regulatory Review Service (Entegre Düzenleyici Gözden Geçirme Hizmeti)” misyonu 16 Eylül 2022 günü düzenlenen kapanış toplantısı ile sona ermiştir. Misyon kapsamında, nükleer enerjiden barışçıl faydalanmanın ve iyonlaştırıcı radyasyonun olası etkilerinden korunmanın sağlanması için nükleer altyapıya ilişkin tüm düzenlemeler incelenmiş ve IRRS Ekibi tarafından öneriler alınmıştır. Uygulama süresi boyunca diğer paydaş kurumlardan da ilgili uzmanlar katkı sunmuşlardır. 

Kapanış toplantısında söz alan IRRS Ekip Lideri Dr. Georg SCHWARZ, tüm paydaşların kendi düzenlemeleri ile ilgili teknik ve politik konularda son derece açık ve şeffaf bir yaklaşım sergilediklerinden duyduğu memnuniyeti dile getirmiştir. Buna ek olarak bazı belirli alanlar için yapılan önerilerin zaten hali hazırda bulunan NDK Eylem Planında yer aldığını ve bu durumun NDK’nın öz değerlendirmesinin etkin bir sonucu olduğunu da eklemiştir.  

SCHWARZ’dan sonra söz alan UAEA Direktörlerinden Anna BRADFORD, 4 UAEA görevlisinin Misyon süresince görev yaptığını, Misyonun amacının, nükleer güvenliğinin ve radyasyondan korunmanın sağlanması için tavsiyelerde bulunmak olduğunun altını çizmiştir. 

Son olarak söz alan NDK Başkanı Dr. Zafer DEMİRCAN, Nükleer altyapı ile beraber düzenleyici çerçevemizin geliştirilmesine yönelik çabaların rapora yansıtılmasından duyduğu memnuniyeti ifade etmiştir. DEMİRCAN, ulusal programımızı tüm nükleer tesislerde ve Türkiye’nin yeni nükleer santrallerinde uluslararası düzenleyici standartlara uyumlu hale getirmek için odaklanmaya devam edileceğini bildirmiştir. Son olarak, misyon süresince görev alan tüm yerli ve yabancı personele teşekkür ederek konuşmasını tamamlamıştır.  

Konuşmaların ardından hediye takdimi ve fotoğraf çekimi gerçekleştirilerek IRRS Misyonu Kapanış Toplantısı sona ermiştir.

Ülkemizde gerçekleştirilen söz konusu misyona ilişkin haber metni aşağıda yer alan UAEA resmi web sayfasında ayrıca yayınlanmıştır.

https://www.iaea.org/newscenter/pressreleases/iaea-mission-finds-commitment-to-safety-in-turkiye-as-country-builds-first-nuclear-power-plant

Medya Galerisi

irrs 2
irrs 3_1
irrs4
irrs 5
irrs 6
irrs 7

İlgili Haberler

OECD 5’inci MDEP Konferansı Kurumumuz Ev Sahipliğinde Antalya’da Gerçekleştirildi.

Nükleer Güvenlik Sözleşmesinin Ortak 8. ve 9. Gözden Geçirme Toplantısı Viyana’da gerçekleştirildi.

Kamuoyuna Duyuru

Kamuoyuna Duyuru

29-03-2022

Nükleer Düzenleme Kurulu Başkanlığına, İkinci Başkanlığına ve Kurul Üyeliğine Atamalar Gerçekleşt...

Rostechnadzor Ülkemize Teknik Bir Ziyaret Gerçekleştirdi

Nükleer Düzenleme Kurum Başkanı Ve Heyeti Atomexpo Forumuna Katılım Sağladı

Tenmak İle Radisa Sözleşmesi İmzalandı

Kurumumuz ile TENMAK Arasında RADİSA İstasyonlarının Kurumu ile Bakım ve Onarımına İlişkin Hizmet...

Macaristan Atom Enerjisi Kurumu (HAEA) Ülkemize Teknik Bir Ziyaret Gerçekleştirdi

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) 66. Genel Konferansına Katılım Sağlandı

Dosya