Ödeme Bilgileri

SIK SORULAN SORULAR

4. ÖDEME BİLGİLERİ

4.1. Başvuru ücretini nereye yatırmalıyım?

T.C. Ziraat Bankası nezdinde online tahsilat ve şubeleri yoluyla ödeme gerçekleştirilebilmektedir.

Kurumumuz adına açılmış olan "Kurum Tek İdare Tahsilat Alt Hesabımıza online ödemelerde; bireysel başvuru ise, TC. Kimlik numarası, Kurum/Firma adına yapılan başvurular da ise, vergi numarası ile sorgulama yapılarak, ödemenin gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

T.C. Ziraat Bankası şubeleri nezdinde yapılacak ödemelerde;

Tahakkuk Numarası ve Vergi Numarası, (Bireysel ise; TC. Kimlik Numarası) ile birlikte "Nükleer Düzenleme Kurumu" adına olduğunun belirtilerek ödemenin yapılması gerekmektedir.

4.2. Başvuru ücretini IBAN ile göndermek istiyorum, Kurumunuzun IBAN bilgilerini paylaşabilir misiniz?

IBAN ile ücret ödemeleri gerçekleşmemektedir. Başvuru ücretlerinin ödenmesi ile ilgili Bakınız 4.1. Şayet kurumumuzun iban bilgisine ulaşılarak, havale veya EFT yoluyla ödeme sağlandıysa bu ücretin iade edilmesi için kurumumuza resmi yazı gönderilmesi gerekmektedir.

4.3. Lisans /Yetkilendirme ücretlendirmeleri nasıl yapılır?

Radyoloji, radyoterapi, diş, veterinerlik, ria, endüstri, araştırma, güvenlik, tarım vb. alanında yürütülen uygulamalar için yatırılan ücret cihaz başınadır. Radyasyon tesisleri (nükleer tıp, ışınlama, radyoizotop üretim, radyofarmasi vb.) için yatırılan ücret tesis başınadır.

4.4. Lisans/vize/belge değişiklik ücreti ne kadar?

https://ndk.org.tr/tr/ internet sayfasından

> Online İşlemler > Hizmet Bedelleri bölümünden

ya da https://www.ndk.org.tr/islem-ve-hizmet-bedelleri adresinden ulaşabilirsiniz.

4.5. Damga vergisinden muaf mıyız?

Damga vergisine tabi bir Kurumuz. Ödemeyi sağlayan veya sağlayacak olan Kamu Kurumu hizmetin tam bedelini yatırmalı, daha sonra kurumumuza resmi yazı ile kurumsal IBAN ve tahakkuk numarasını bildirerek damga vergisi tutarının iadesini talep etmelidir.

4.6. Fatura gelir mi?

Ödeme yapıldıktan sonra başvuruda belirtilen e-posta adresine sistem tarafından E-Fatura/E-Arşiv Fatura otomatik olarak anında gönderilmektedir. E-Fatura mükellefi olmayan Kişi/Kurum/Firmalara E-Arşiv Fatura düzenlenmektedir. Nadirde olsa kullanıcıya ulaşamayan E-fatura veya E-Arşiv Fatura Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Fatura Birimi tarafından yeniden e-posta yoluyla gönderilmektedir.

4.7. Başvuru ücretini ödemeyi unuttum, ne yapmalıyım?

Ücret ödemesi yapılmayan başvurular, Kurum evrak sistemine kaydedilmez. 15 gün içerisinde ödemesi yapılmayan başvurular iptal edilir. Bu durumda kuruluşun lisans almak istemesi halinde tekrar başvuru yapması gerekir.

4.8. İşlem ve hizmet ücretleri hakkında bilgi verebilir misiniz?

https://ndk.org.tr/tr/ internet sayfasından

> Online İşlemler > Hizmet Bedelleri bölümünden

ya da https://www.ndk.org.tr/islem-ve-hizmet-bedelleri adresinden ulaşabilirsiniz.

4.9. Yanlış başvuru yaptım, başvuru ücretinin tarafıma iadesi için ne yapmalıyım?

İptal edilen başvurunuza ilişkin ödenmiş olan ücretin tarafınıza iade edilmesi için; Kurum/Firma adına yapılan başvurularda; kurumsal banka IBAN, tahakkuk ve vergi numaralarını bildiren bir yazıyla Kurumumuza başvuruda bulunulması gerekmektedir. Ayrıca yanlış başvuruya ilişkin tarafınıza gönderilen faturaya istinaden İade faturasının mutlaka düzenlenmesi gerekmektedir.

Kurum /Kişi/Firma İade Faturası hazırlarken; yanlış başvuruya ait tahakkuk numarası ve fatura numarasına istinaden iade faturasının düzenlendiğini faturada belirtmelidir.

Bireysel yanlış başvurularda ise, banka IBAN, tahakkuk ve TC Kimlik numarası ile, yanlış başvuruya ilişkin İade Faturası

mutlaka yazı ekinde gönderilmelidir. Gerekli görüldüğü takdirde detaylı bilgi için Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı ile iletişime geçebilirsiniz.

4.10. Tevkifat kesintisinin tarafıma iadesi için ne yapmalıyım?

Kurumumuzda Tevkifat kesintisi olmadığından iadesi de yapılmamaktadır.

4.11. Başvuruyu yaptım doğru mu, kontrol eder misiniz?

Başvuru YBS Fatura programında E-Başvurular altında tahakkuk numarası ile sorgulanarak;

Kurum/Firma adına başvuru ise; vergi numarası, bireysel başvuru ise, sadece TC. Kimlik numarası teyit edilmeli; bilgiler doğru ise, ödemenin gerçekleştirilmesinde sorun olmadığı kişiye bildirilmelidir.

Gerekli görüldüğünde detaylı bilgi için Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı ile iletişime geçebilirsiniz.

Dosya