Temizlik Görevlisi (İşçi) Giriş Sınavına (Sözlü) Katılmaya Hak Kazananlara İlişkin Duyuru

September 28, 2022

Sürekli İşçi Giriş Sınavı(Sözlü) Takvimi

Kurumumuzda sürekli işçi olarak istihdam edilmek üzere Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla 15 adet temizlik görevlisi alımına yönelik 22.08.2022 tarihli ilan kapsamında; İŞKUR tarafından Kurumumuza gönderilen listelerde yer alan adaylar arasından, 12.09.2022 günü saat 11:00’de noter huzurunda kur’a çekimi yapılmıştır.

Bu kapsamda 04-06 Ekim 2022 tarihlerinde yapılacak olan Temizlik Görevlisi Giriş Sınavına (Sözlü) katılmaya hak kazanan adaylar ile sözlü sınav tarihleri ve saatleri ekli listede gösterilmiştir.

Giriş (Sözlü) Sınavına katılmaya hak kazanan adayların belirtilen tarih ve saatte “Nükleer Düzenleme Kurumu, Devlet Mahallesi 85. Cadde No: 5 Çankaya/ANKARA” adresinde, geçerli kimlik belgeleriyle birlikte hazır bulunmaları gerekmektedir.

İlanen duyurulur. 

Ek-1  Temizlik Görevlisi Giriş Sınavı (Sözlü) Takvimi (1 sayfa)

Dosya Galerisi

Ek-1 Temizlik Görevlisi Giriş Sınavı (Sözlü) Takvimiİndir

İlgili Haberler

Nükleer Düzenleme Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı Sonuçlarına İlişkin Duyuru

Nükleer Düzenleme Kurumu Personel Alımı Giriş Sınavı Sonuçlarına İlişkin Duyuru

"Radyasyon Ölçümü Yapacak A Tipi Uluslararası Gözetim Şirketlerinin Yetkilendirilmesine İlişkin Y...

"Nükleer Tesislere İlişkin Yetkilendirmeler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik...

"Nükleer Tesislerde Bağımsız Gözetim Faaliyetlerine İlişkin Yönetmelik Taslağı" dış görüşe açılmı...

"Nükleer Tesislerde Tedarik Zincirine İlişkin Yönetmelik Taslağı" dış görüşe açılmıştır.

Nükleer Düzenleme Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavına (Sözlü) Katılmaya Hak Kazananlara İlişkin Duyuru

Nükleer Düzenleme Kurumu Personel Alımı Sınavına (Sözlü) Katılmaya Hak Kazananlara İlişkin Duyuru

Ek Protokol Bildirimleri Formlarına İlişkin Kurul Kararı

Nükleer Düzenleme Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı İlanı

Dosya