Nükleer Düzenleme Kurumu Personel Alımı Giriş Sınavı Sonuçlarına İlişkin Duyuru

April 4, 2024

NÜKLEER DÜZENLEME KURUMU PERSONEL ALIMI GİRİŞ SINAVI SONUÇLARINA İLİŞKİN DUYURU

26 Şubat - 1 Mart 2024  tarihleri arasında yapılan Nükleer Düzenleme Kurumu Personel Alımı Giriş Sınavı sonuçlarına ulaşmak için TIKLAYINIZ.  

Adaylar, sonuçlarına Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden de ulaşım sağlayabilecektir.

Adaylar sınav sonuçlarının ilanını takip eden 7 (yedi) iş günü içerisinde Kuruma yazılı olarak itiraz edebilirler.              

Giriş sınavında asıl olarak başarılı olanların, istenilen belgeleri giriş sınav sonuçlarının Kurum internet sitesinden ilan edildiği tarihten itibaren on beş gün içerisinde, “Nükleer Düzenleme Kurumu, Devlet Mah. 85. Cad. No.: 5 Çankaya / ANKARA” adresine elden veya posta yoluyla (iadeli taahhütlü) teslim etmeleri gerekmektedir.

İSTENİLEN BELGELER

a) Erkek adaylardan askerlikle ilişiği olmadığına dair yazılı beyanı. (Ek-1)

b) Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı veya nüfus cüzdanının Kurum tarafından onaylı örneği.

c) Yükseköğrenim diplomasının veya çıkış belgesinin aslı veya Kurum tarafından onaylı örneği.

ç) Son üç ay içerisinde çektirilmiş altı adet, renkli vesikalık fotoğraf.

d) Kişinin memuriyet yapmasına engel bir sabıkasının olmadığına dair yazılı beyanı. (Ek-2)

e) Mal bildirim beyannamesi. (Ek-3)

f) Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırmasına ilişkin ilgili tarafından doldurulan formlar. (Ek-4)

g) Sağlıkla ilgili olarak görevini yapmaya engel bir durumu olmadığına ilişkin yazılı beyanı. (Ek-5)     

Süresi içinde belgelerini teslim etmeyenlerin atamaları yapılmaz.

Başvuru veya işlemler sırasında sahte veya gerçeğe aykırı belge sunduğu ya da beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Türk Ceza Kanunu’nun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

İlanen duyurulur.

Dosya Galerisi

Ek-1İndir
Ek-2İndir
Ek-3İndir
Ek-4İndir
Ek-5İndir

İlgili Haberler

Türkiye'de Radyasyon Kaynakları - 2023

Nükleer Düzenleme Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı Sonuçlarına İlişkin Duyuru

"Radyasyon Ölçümü Yapacak A Tipi Uluslararası Gözetim Şirketlerinin Yetkilendirilmesine İlişkin Y...

"Nükleer Tesislere İlişkin Yetkilendirmeler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik...

"Nükleer Tesislerde Bağımsız Gözetim Faaliyetlerine İlişkin Yönetmelik Taslağı" dış görüşe açılmı...

"Nükleer Tesislerde Tedarik Zincirine İlişkin Yönetmelik Taslağı" dış görüşe açılmıştır.

Nükleer Düzenleme Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavına (Sözlü) Katılmaya Hak Kazananlara İlişkin Duyuru

Nükleer Düzenleme Kurumu Personel Alımı Sınavına (Sözlü) Katılmaya Hak Kazananlara İlişkin Duyuru

Ek Protokol Bildirimleri Formlarına İlişkin Kurul Kararı

Dosya