Süreli yükümlülüklerinin OHAL süresi sonuna kadar ertelenmesi hakkında

April 10, 2023

Deprem felaketi nedeni ile OHAL kararı verilen 10 il için süreli yükümlülüklerinin OHAL süresi sonuna kadar ertelemesine ve kararın Kurumun internet sayfasında yayımlanmasına ilişkin 2023-25/6 sayılı Kurul Kararı alınmıştır.

6/2/2023 tarihinde ülkemizde meydana gelen deprem felaketi nedeniyle 8/2/2023 tarihinde 6785 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla üç ay süre ile Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illerinde olağanüstü hâl ilan edildiğinden;

Söz konusu illerdeki radyasyon tesisleri ve radyasyon uygulamalarına ilişkin;

  1. Nükleer Düzenleme Kurumu tarafından verilen lisanslardan, süresi sona erecek olanların lisans sürelerinin, 
  2. Yetkilendirme ve denetim süreçlerinde, Nükleer Düzenleme Kurumu tarafından tespit edilerek bildirilen eksikliklerin ve bulguların tamamlanması ve giderilmesi için verilen sürelerin,

olağanüstü hâl süresince uzatılmasına karar verilmiştir.

Kamuoyu ve ilgililere duyurulur.

İlgili Haberler

Nükleer Tesislerde Tedarik Zinciri Kontrolüne ve Bağımsız Gözetim Hizmetlerine İlişkin Yönetmelik...

NDK 2022 Yılı Faaliyet Raporu

Türkiye'de Radyasyon Kaynakları - 2022

Radyasyon Tesislerine ve Radyasyon Uygulamalarına İlişkin Yetkilendirmeler Yönetmeliği Taslağı

Radyoaktif Atık ve Kullanılmış Yakıt Yönetimi Yönetmeliği Taslağı görüşe açılmıştır.

Sürekli İşçi Sınavını Kazanan Asıl Adaylardan İstenen Belgeler

Dozimetri Hizmeti Veren ve Dozimetri Hizmeti Alan Kuruluşların Dikkatine

Temizlik Görevlisi (İşçi) Giriş Sınavına (Sözlü) Katılmaya Hak Kazananlara İlişkin Duyuru

Sürekli İşçi Alımı Kura Sonucu

Dosya