Veterinerlik

Lisans (Radyasyon Uygulamaları)

KAPSAM:
  • Veterinerlikte kullanılan radyoloji cihazları


Başvuru yapılmak istenen işlem türüne tıklayarak ilgili e-Devlet başvuru sayfasına ulaşabilirsiniz.

YAPILACAK İŞLEM

GEREKLİ BELGELER

1

2

3

4

5

Yeni radyoloji cihazı

Devir/satın alınan radyoloji cihazı

Lisans vize süresinin aşılması

Yer değişikliği yapılmış mobil olmayan cihaz

Kumanda ünitesinin değişmesi

(1), (2), (3)

(1), (2), (3)

(1), (2), (3)

(1), (2), (3), (4)

(1), (2), (3), (4)

6

Lisans vize süresi içinde

(4)

7

8

9

10

Kuruluş unvanının değişmesi

Radyasyondan korunma sorumlusunun (RKS) değişmesi

Adresin, belediye vb. tarafından değiştirilmesi

Mobil cihazların adresinin değişmesi

(3), (4)

(1), (4)

(4), (5)

(3), (4)

12

13

14

Cihazın satış veya devrinin yapılması

Cihazın kullanım dışı yapılarak depoya kaldırılması

Cihazın hurdaya (HEK’e) ayrılması

(4), (6)

(4), (7)

(4), (8)

MÜRACAAT BELGELERİ(1) Radyasyondan korunma sorumlusu (RKS) olacak veteriner hekimin diploma sureti

(2) Cihazın kullanılacağı oda içindeki yerleşim durumunu ve bitişik alanların (alt, üst ve yan) hangi amaçla kullanıldığını gösteren 1/100 ölçekli mimari proje veya kroki (Mobil cihazlar için gerekmez.)

(3) Lisans başvurusu yapan;

a) Gerçek kişi ise vergi levhası sureti

b) Özel kuruluş ise güncel ticaret sicil gazetesi ve vergi levhası sureti

c) Dernek ve vakıf ise ana kuruluşu gösteren belge

(4) Lisans belgesi aslı

(5) Adres değişikliği ile ilgili belediye vb. kuruluştan alınan belge sureti

(6) Cihazın satış veya devrinin yapıldığı kuruluşun adı, açık adresi ve gerekli irtibat numaralarının belirtildiği dilekçe

(7) Cihazın depoya kaldırıldığı yerin açık adresinin belirtildiği ve cihazın tekrar kullanımının planlanması durumunda lisans başvurusunda bulunulacağına dair dilekçe

(8) Cihazın hurdaya (HEK’e) ayrıldığını gösteren tutanak sureti

AÇIKLAMALAR:

ODA BOYUTLARI VE ZIRHLAMA: Tıbbi Radyoloji Laboratuvarlarının Tasarımında Dikkat Edilecek Hususlar, Oda Boyutları ve Zırhlama Koşulları

HAVALANDIRMA: Radyoloji Ünitelerinde Havalandırma Sistemleri Gerekli midir? Nasıl Olmalıdır?

Dosya