Transit Geçiş İzni

İthalat, İhracat, Taşıma Faaliyetleri

1) 7381 sayılı Nükleer Düzenleme Kanunu ve bu Kanun uyarınca yürürlükte olan mevzuat gereğince; radyoaktif kaynakların Ülkemizden transit geçişi için NDK’dan transit geçiş izni alınması gerekmektedir. Transit geçiş izni almak için; radyoaktif kaynakların taşınmasına yönelik NDK’dan lisans almış kuruluşlar tarafından, e- devlet üzerinden NDK’ya transit geçiş izni başvurusu yapılması gerekmektedir.

2) Kurumumuz tarafından verilen mal ve hizmetlerin başvuruları e-devlet üzerinden yapılmaktadır. Sadece E-Devlet ekranından yapılacak başvurular kabul edilecek olup posta yolu ile yapılacak başvurular geçersizdir. E-devlet başvurularına ilişkin genel bilgilere buradan ulaşılabilir.

3) E- devlet üzerinden, Kurumumuza yapılacak transit geçiş izni başvuruları, izni alacak lisanslı Kuruluşun Radyasyondan Korunma Sorumlusu (RKS) olan personeli tarafından yapılmalıdır. Diğer kişiler tarafından yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir!

4)Transit Geçiş İzni E-devlet Başvurusunda istenecek bilgi ve belgeler aşağıda listelenmiştir:

  • E-başvuruda istenecek bilgilerin yer aldığı örnek form
  • Radyoaktif kaynak içeren cihaz/paketin karayolu ile yurtiçinde transit taşımasını yapacak kuruluşun lisans belgesi örneği,
  • Kapalı radyoaktif kaynağın üreticisi tarafından düzenlenmiş radyoaktif kaynak üretim sertifikası,
  • Kapalı radyoaktif kaynak içeren taşıma kabı/cihaz sertifikası

5) Transit Geçiş İzni e-DEVLET BAŞVURUSU yapmak için tıklayınız.

Dosya