Taşınabilir Nükleer Ölçüm

Lisans (Radyasyon Uygulamaları)

KAPSAM:

  • Taşınabilir yoğunluk ve/veya nem ölçüm cihazları


Başvuru yapılmak istenen işlem türüne tıklayarak ilgili e-Devlet başvuru sayfasına ulaşabilirsiniz.

YAPILACAK İŞLEM

GEREKLİ BELGELER

1

2

3

Yeni radyasyon kaynağı

Devir/satın alınan radyasyon kaynağı

Lisans vize süresinin aşılması

(1), (2), (3), (4)

(1), (2), (3), (4)

(1), (2), (3), (4)

4

Lisans vize süresi içinde

(5)

5

6

7

Kuruluş unvanının değişmesi

Radyasyondan korunma sorumlusunun (RKS) değişmesi

Adresin, belediye vb. tarafından değiştirilmesi

(4), (5)

(1), (2), (5)

(5), (6)

9

10

11

Radyasyon kaynağının satış veya devrinin yapılması

Radyoaktif kaynak veya radyoaktif kaynak içeren cihazın mahrecine gönderilmesi

Radyoaktif kaynak veya radyoaktif kaynak içeren cihazın atık tesisine gönderilmesi

(5), (7)

(5), (8)

(5), (9)

MÜRACAAT BELGELERİ(1) Kuruluş bünyesinde radyasyondan korunma sorumlusu (RKS) olarak görev yapacak kişinin fen bilimleri veya mühendislik fakültesi lisans diploması sureti ve “Endüstriyel Uygulamalarda Radyasyondan Korunma (EURK)” ( Dipnot I) konusunda düzenlenen sınavda başarılı olduğuna dair belge sureti

(2) Tehlike ve Acil Durum Planı

(3) Cihazın/kaynağın yerleşim durumunu ve bitişik alanların (alt, üst ve yan) hangi amaçla kullanıldığını gösteren kroki

(4) Lisans başvurusu yapan;

a) Gerçek kişi ise vergi levhası sureti

b) Özel kuruluş ise güncel ticaret sicil gazetesi ve vergi levhası sureti

c) Dernek ve vakıf ise ana kuruluşu gösteren belge

(5) Lisans belgesi aslı

(6) Adres değişikliği ile ilgili belediye vb. kuruluştan alınan belge sureti

(7) Radyasyon kaynağının satış veya devrinin yapıldığı kuruluşun adı, açık adresi ve gerekli irtibat numaralarının belirtildiği dilekçe

(8) Radyoaktif kaynak içermeyen x-ışını cihazının depoya kaldırıldığı yerin açık adresinin belirtildiği ve cihazın tekrar kullanımının planlanması durumunda lisans başvurusunda bulunulacağına dair dilekçe

(9) Radyoaktif kaynak içermeyen x-ışını cihazının hurdaya (HEK’e) ayrıldığını gösteren tutanak sureti

(10) Radyoaktif kaynak veya radyoaktif kaynak içeren cihazın mahrecine gönderildiğini gösteren belge (konşimento vb.) sureti

(11) TENMAK Nükleer Enerji Araştırma Enstitüsü radyoaktif atık işleme ve depolama birimi tarafından düzenlenen radyoaktif atık teslim tutanağının sureti


DİPNOTLAR:

(IRadyasyondan korunma eğitimlerine ilişkin bilgiler için tıklayınız.

Dosya