Radyoimmünoassay

Lisans (Radyasyon Uygulamaları)

Başvuru yapılmak istenen işlem türüne tıklayarak ilgili e-Devlet başvuru sayfasına ulaşabilirsiniz.

YAPILACAK İŞLEM

GEREKLİ BELGELER

1

2

3

Yeni RIA laboratuvarı

Devir/satın alınan RIA laboratuvarı

Lisans vize süresinin aşılması

(1), (2), (3)

(1), (2), (3)

(1), (2), (3)

4

Lisans vize süresi içinde

(4)

5

6

7

Kuruluş unvanının değişmesi

Radyasyondan korunma sorumlusunun (RKS) değişmesi

Adresin, belediye vb. tarafından değiştirilmesi

(3), (4)

(1), (4)

(4), (5)

9

10

11

Laboratuvarın veya laboratuvarda kullanılan cihaz/cihazların satış veya devrinin yapılması

Laboratuvarın faaliyeti durdurulmasıyla, kullanılan cihaz/cihazların depoya kaldırılması

Laboratuvarın faaliyeti durdurulmasıyla, kullanılan cihaz/cihazların hurdaya (HEK’e) ayrılması

(4), (6)

(4), (7)

(4), (8)

MÜRACAAT BELGELERİ(1) Radyasyondan korunma sorumlusu (RKS);

a) Nükleer tıp uzmanı ise uzmanlık belgesi sureti

b) Sağlık Bakanlığından RIA yöntemi kullanarak çalışmalar yapabileceğine dair yetki belgesi bulunan kişi ise belge sureti

(2) RIA Laboratuvarının Özellikleri’ne göre hazırlanmış laboratuvarın yerleşim durumu ve bitişik alanların (alt, üst ve yan) hangi amaçla kullanıldığını gösteren 1/100 ölçekli mimari proje veya kroki

(3) Lisans başvurusu yapan;

a) Gerçek kişi ise vergi levhası sureti

b) Özel kuruluş ise güncel ticaret sicil gazetesi ve vergi levhası sureti

c) Dernek ve vakıf ise ana kuruluşu gösteren belge

(4) Lisans belgesi aslı

(5) Adres değişikliği ile ilgili belediye vb. kuruluştan alınan belge sureti

(6) Laboratuvarın veya laboratuvarda kullanılan cihaz/cihazların satış veya devrinin yapıldığı kuruluşun adı, açık adresi ve gerekli irtibat numaralarının belirtildiği dilekçe

(7) Laboratuvarın faaliyeti durdurularak, kullanılan cihaz/cihazların depoya kaldırıldığı yerin açık adresinin belirtildiği ve laboratuvarın tekrar kullanımının planlanması durumunda lisans başvurusunda bulunulacağına dair dilekçe

(8) Laboratuvarın veya laboratuvarda kullanılan cihaz/cihazların hurdaya (HEK'e) ayrıldığını gösteren tutanak sureti


Dosya