Kabinli Radyoskopi

Lisans (Radyasyon Uygulamaları)

KAPSAM:

Kabin içerisindeki grafi, skopi ve bilgisayarlı tomografi (CT) cihazları

Başvuru yapılmak istenen işlem türüne tıklayarak ilgili e-Devlet başvuru sayfasına ulaşabilirsiniz.

YAPILACAK İŞLEM

GEREKLİ BELGELER

1

2

3

4

Lisans vize süresi içinde

Devir/satın alınan radyasyon kaynağı

Lisans vize süresinin aşılması

Yer değişikliği yapılmış radyasyon kaynağı

(1), (2), (3), (4)

(1), (2), (3), (4)

(1), (2), (3), (4)

(1), (2), (3), (4), (5)

5

Lisans vize süresi içinde

(5)

6

7

8

Kuruluş unvanının değişmesi

Radyasyondan korunma sorumlusunun (RKS) değişmesi

Adresin, belediye vb. tarafından değiştirilmesi

(4), (5)

(1), (2), (5)

(5), (6)

10

11

12

Radyasyon kaynağının hurdaya (HEK’e) ayrılması

Radyasyon kaynağının kullanım dışı yapılarak depoya kaldırılması

Radyasyon kaynağının hurdaya (HEK’e) ayrılması

(7), (5)

(5), (8)

(5), (9)

MÜRACAAT BELGELERİ(1) Radyasyondan korunma sorumlusunun (RKS);

a) Fen bilimleri veya mühendislik fakültesi lisans diploması sureti veya

b) “Endüstriyel Uygulamalarda Radyasyondan Korunma (EURK)” (Dipnot I) konusunda düzenlenen sınavda başarılı olduğuna dair belge sureti veya

c) “Endüstriyel Radyografide Radyasyondan Korunma (ERRK)” (Dipnot I) konusunda düzenlenen sınavda başarılı olduğuna dair belge sureti

(2) Tehlike ve Acil Durum Planı

(3) Cihazın yerleşim durumunu ve bitişik alanların (alt, üst ve yan) hangi amaçla kullanıldığını gösteren kroki

(4) Lisans başvurusu yapan;

a) Gerçek kişi ise vergi levhası sureti

b) Özel kuruluş ise güncel ticaret sicil gazetesi ve vergi levhası sureti

c) Dernek ve vakıf ise ana kuruluşu gösteren belge

(5) Lisans belgesi aslı

(6) Adres değişikliği ile ilgili belediye vb. kuruluştan alınan belge sureti

(7) Radyasyon kaynağının satış veya devrinin yapıldığı kuruluşun adı, açık adresi ve gerekli irtibat numaralarının belirtildiği dilekçe

(8) Radyasyon kaynağının depoya kaldırıldığı yerin açık adresinin belirtildiği ve cihazın tekrar kullanımının planlanması durumunda lisans başvurusunda bulunulacağına dair dilekçe

(9) Radyasyon kaynağının hurdaya (HEK’e) ayrıldığını gösteren tutanak sureti


DİPNOTLAR:

(I) Radyasyondan korunma eğitimlerine ilişkin bilgiler için tıklayınız.

Dosya