Sürekli İşçi Alımı Kura Sonucu

September 12, 2022

Kurumumuzda sürekli işçi olarak istihdam edilmek üzere Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla 15 temizlik görevlisi alımına yönelik 22/08/2022 tarihli ilan kapsamında; İŞKUR tarafından Kurumumuza gönderilen listelerde evrakları tam olan adaylar arasından 12/09/2022 Pazartesi günü saat 11.00’de Kurumumuzda noter huzurunda kur’a çekimi yapılmıştır.

Söz konusu kur’a çekimi sonucunda sözlü sınava katılmaya hak kazanan asıl ve yedek adaylar belirlenmiş olup EK- 1 ve EK-2 listede yer almaktadır. Sözlü sınav yeri ve tarihi Kurumumuzun resmi internet sitesinde ayrıca ilan edilecek olup adaylara yazılı tebligat yapılmayacaktır.

Duyurulur.

Dosya Galerisi

EK-1 (Asıl adaylar)İndir
EK-2 ( Yedek adaylar)İndir

İlgili Haberler

Radyoaktif Maddelerin Serbestleştirilmesi ve Salımına İlişkin Yönetmelik taslağı görüşe açılmıştır.

Nükleer Düzenleme Kurum Başkanı Ve Heyeti Atomexpo Forumuna Katılım Sağladı

Radyasyon Tesislerine ve Radyasyon Uygulamalarına İlişkin Yetkilendirmeler Yönetmeliği Taslağı

Tenmak İle Radisa Sözleşmesi İmzalandı

Kurumumuz ile TENMAK Arasında RADİSA İstasyonlarının Kurumu ile Bakım ve Onarımına İlişkin Hizmet...

Kamuoyuna Duyuru

29-03-2022

Radyoaktif Atık ve Kullanılmış Yakıt Yönetimi Yönetmeliği Taslağı görüşe açılmıştır.

Sürekli İşçi Sınavını Kazanan Asıl Adaylardan İstenen Belgeler

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) 66. Genel Konferansına Katılım Sağlandı

Sürekli İşçi Alımı Mülakat Sonuçları

Nükleer Düzenleme Kurumu ile TÜBİTAK BİLGEM Arasında protokol imzalandı

Dosya