Endüstriyel Analiz

Lisans (Radyasyon Uygulamaları)

KAPSAM:

  • Sr-90, Ni-63, Ba-133 vb. (beta-pozitron bozunumu, elektron yakalama) kaynaklı analiz, ölçüm yapan kapalı cihazlar
  • Am-241 vb. (alfa bozunumu yapan) radyoaktif kaynak içeren el dedektörleri veya kapalı cihazlar
  • X-ışını spektrometre, difraktometre cihazları ile gama bozunumu yapan kapalı düzenek el dedektörleri

AÇIKLAMALAR:

  • Cf-252 vb. nötron yayan Prompt Gama Nötron Aktivasyon Analizi (PGNAA) yapan cihazlar sabit proses kontrol cihazlarıdır. Sabit proses kontrol sistemleri için buradan ulaşılacak sayfadaki başvuru belgeleri hazırlanmalıdır.

Başvuru yapılmak istenen işlem türüne tıklayarak ilgili e-Devlet başvuru sayfasına ulaşabilirsiniz.

YAPILACAK İŞLEM

GEREKLİ BELGELER

1

2

3

4

Yeni radyasyon kaynağı

Devir/satın alınan radyasyon kaynağı

Lisans vize süresinin aşılması

Yer değişikliği yapılmış radyasyon kaynağı

(1), (2), (3)

(1), (2), (3)

(1), (2), (3)

(1), (2), (3), (4)

5

Lisans vize süresi içinde

(4)

6

7

8

Kuruluş unvanının değişmesi

Radyasyondan korunma sorumlusunun (RKS) değişmesi

Adresin, belediye vb. tarafından değiştirilmesi

(3), (4)

(1), (4)

(4), (5)

10

11

12

13

14

Radyasyon kaynağının satış veya devrinin yapılması

Radyoaktif kaynak içermeyen x-ışını cihazlarının kullanım dışı yapılarak depoya kaldırılması

Radyoaktif kaynak içermeyen x-ışını cihazlarının hurdaya (HEK’e) ayrılması

Radyoaktif kaynak içeren cihazın mahrecine gönderilmesi

Radyoaktif kaynak içeren cihazın atık tesisine gönderilmesi

(4), (6)

(4), (7)

(4), (8)

(4), (9)

(4), (10)

MÜRACAAT BELGELERİ(1) Radyasyondan korunma sorumlusu (RKS);

a) Fen bilimleri veya mühendislik fakültesi lisans diploması sureti veya

b) “Endüstriyel Uygulamalarda Radyasyondan Korunma (EURK)” (Dipnot I) konusunda düzenlenen sınavda başarılı olduğuna dair belge sureti

(2) Cihaz/kaynağın yerleşim durumunu ve bitişik alanların (alt, üst ve yan) hangi amaçla kullanıldığını gösteren kroki. (Taşınabilir/mobil cihazlar için gerekmez.)

(3) Lisans başvurusu yapan;

a) Gerçek kişi ise vergi levhası sureti

b) Özel kuruluş ise güncel ticaret sicil gazetesi ve vergi levhası sureti

c) Dernek ve vakıf ise ana kuruluşu gösteren belge

(4) Lisans belgesi aslı

(5) Adres değişikliği ile ilgili belediye vb. kuruluştan alınan belge sureti

(6) Radyasyon kaynağının satış veya devrinin yapıldığı kuruluşun adı, açık adresi ve gerekli irtibat numaralarının belirtildiği dilekçe

(7) Radyoaktif kaynak içermeyen x-ışını cihazının depoya kaldırıldığı yerin açık adresinin belirtildiği ve cihazın tekrar kullanımının planlanması durumunda lisans başvurusunda bulunulacağına dair dilekçe

(8) Radyoaktif kaynak içermeyen x-ışını cihazının hurdaya (HEK’e) ayrıldığını gösteren tutanak sureti

(9) Radyoaktif kaynak içeren cihazın mahrecine gönderildiğini gösteren belge (konşimento vb.)

(10) TENMAK Nükleer Enerji Araştırma Enstitüsü radyoaktif atık işleme ve depolama birimi tarafından düzenlenen radyoaktif atık teslim tutanağının sureti

DİPNOTLAR:

(I) Radyasyondan korunma eğitimlerine ilişkin bilgiler için tıklayınız.

Dosya