Türkiye'de Radyasyon Kaynakları - 2023

May 11, 2024

Ülkemizde bulunan radyasyon kaynakları (X-ışını cihazları, kapalı ve açık radyoaktif kaynaklar ile kapalı radyoaktif kaynak içeren cihazlar) ve bu kaynakların kullanımları ile ilgili olarak yapılan yetkilendirme ve denetim faaliyetlerine yönelik verilerle çalışmalar yapacak kişi ve kuruluşlara bilgi sağlaması amaçlanarak hazırlanan "Türkiye'de Radyasyon Kaynakları - 2023" dokümanı yayımlanmıştır.

Dosya Galerisi

Türkiye'de Radyasyon Kaynakları - 2023İndir

Dosya