Tek Pencere Sistemi'nde NDK kodlu Belgelerin Kullanımına başlanmıştır

November 28, 2021

Nükleer Düzenleme Kurumu’na yapılan ithal veya ihraç izni başvurularına ilişkin Ticaret Bakanlığı’nın Tek Pencere Sistemi'nde 0852 (Düşümlü) ve 0893 (Tek Kullanımlık) kodlu Nükleer Düzenleme Kurumu (NDK) belgelerinin kullanımına başlanmıştır.

TPS’nde 0852-TAEK-Uygunluk yazısı (Düşümlü) ve 0893-TAEK-Uygunluk yazısı (Tek Kullanımlık) kodlu belgelerin kullanımına 02.11.2020 tarihi itibariyle son verilmiştir.

TPS'nde oluşturulacak belge ve içeriğine ilişkin güncel uygulama kılavuzu ekten indirin

Dosya Galerisi

TPS_NDK_Kilavuzuİndir

Dosya