''Radyasyondan Korunma Yönetmeliği Taslağı'' dış görüşe açılmıştır.

November 9, 2023

Taslağa ilişkin görüş ve önerilerin Görüş Formu'na işlenmek suretiyle 06.12.2023 tarihi mesai bitimine kadar resmî yazı ile Kurumumuza ve elektronik ortamda rkd.kyg@ndk.org.tr adresine iletilmesi gerekmektedir.

Dosya Galerisi

Görüş Formuİndir
Radyasyondan Korunma Yönetmeliği Taslağıİndir

Dosya