Radyasyondan Korunma Eğitimlerine İlişkin Yönetmelik Taslağı

November 14, 2023

"Radyasyondan Korunma Eğitimlerine İlişkin Yönetmelik Taslağı" dış görüşe açılmıştır.

Taslağa ilişkin görüş ve önerilerin aşağıda bulunan Görüş Formu'na işlenmek suretiyle 13.12.2023 tarihi mesai bitimine kadar resmî yazı ile Kurumumuza ve elektronik ortamda rkd.kyg@ndk.org.tr adresine iletilmesi gerekmektedir.

Dosya Galerisi

Radyasyondan Korunma Eğitimlerine İlişkin Yönetmelik Taslağıİndir
Taslak Yönetmelik Görüş Formuİndir

Dosya