Nükleer Düzenleme Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı Sonuçlarına İlişkin Duyuru

December 14, 2023

NÜKLEER DÜZENLEME UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI SONUÇLARINA İLİŞKİN DUYURU

13 - 24 Kasım 2023 tarihleri arasında yapılan Nükleer Düzenleme Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı sonuçlarına ulaşmak için tıklayınız.

Adaylar, sonuçlarına Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden de ulaşım sağlayabilmektedir.

Adaylar sınav sonuçlarının duyurulmasından itibaren 7 (yedi) iş günü içerisinde Kuruma yazılı olarak itiraz edebilirler.

Giriş sınavında başarılı olanların, istenilen belgeleri giriş sınav sonuçlarının Kurum internet sitesinden duyurulduğu tarihi takip eden on beş gün içerisinde, “Nükleer Düzenleme Kurumu, Devlet Mah. 85. Cad. No.: 5 Çankaya / ANKARA” adresine elden veya posta yoluyla (iadeli taahhütlü) teslim etmeleri gerekmektedir. 

İSTENİLEN BELGELER 

a) Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı veya nüfus cüzdanının Kurum tarafından onaylı örneği.

b) Erkek adaylar için askerlikle ilgisi bulunmadığına dair yazılı beyanı. (Ek-1)

c) Yükseköğrenim diplomasının veya çıkış belgesinin aslı veya Kurum tarafından onaylı örneği.

ç) Dört adet vesikalık fotoğraf.

d) Adli sicil kaydı yazılı beyanı. (Ek-2)

e) Mal bildirimi. (Ek-3)

f) Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırmasına ilişkin ilgili tarafından doldurulan formlar. (Ek-4)

g) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmadığına dair yazılı beyanı. (Ek-5)

Süresi içinde belgelerini teslim etmeyenlerin atamaları yapılmaz.

Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen adayların sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Bu kişilerin atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında, Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

İlanen duyurulur.

Dosya Galerisi

Uzm.Yrd.Ek-1İndir
Uzm.Yrd.Ek-2İndir
Uzm.Yrd.Ek-3İndir
Uzm.Yrd.Ek-4İndir
Uzm.Yrd.Ek-5İndir

Dosya