NDK 2021 Mali Yılı Nakit Akış Tablosu

April 28, 2022

Kamu idarelerince temel mali raporların düzenlenmesine ilişkin gereklilikler kapsamında, Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde muhasebe kayıtları dikkate alınarak hazırlanan Kurumumuz 2021 Yılı Nakit Akış Tablosu

Dosya Galerisi

NDK 2021 Yılı Nakit Akış Tablosuİndir

Dosya