Araştırma ve Eğitim Laboratuvarları

Lisans (Radyasyon Uygulamaları)

KAPSAM:

  • Laboratuvarda açık radyoaktif kaynaklar ile yapılan uygulamalar,
  • Laboratuvarda kapalı radyoaktif kaynaklar ile yapılan kalibrasyon ve araştırma uygulamaları,
  • Cihaz dedektör kalibrasyonunda kullanılan kapalı radyoaktif kaynaklar,
  • Radyografi uygulamalarında kullanılan Cs-137 kılavuz kaynaklar (her kılavuz kaynak için lisans ücreti yatırılmalıdır.),
  • Kuyu log uygulamalarında kullanılan blanket tipi (Th-232, K-40, U-238) kalibrasyon kaynakları (her kaynak için lisans ücreti yatırılmalıdır.)

Başvuru yapılmak istenen işlem türüne tıklayarak ilgili e-Devlet başvuru sayfasına ulaşabilirsiniz.

YAPILACAK İŞLEM

GEREKLİ BELGELER

1

2

3

Yeni laboratuvarı

Devir/satın alınan laboratuvarı

Lisans vize süresinin aşılması

(1), (2), (3)

(1), (2), (3)

(1), (2), (3)

4

Lisans vize süresi içinde

(4)

5

6

7

Kuruluş unvanının değişmesi

Radyasyondan korunma sorumlusunun (RKS) değişmesi

Adresin, belediye vb. tarafından değiştirilmesi

(3), (4)

(1), (4)

(4), (5)

9

10

11

Laboratuvarın veya laboratuvarda kullanılan kaynak/kaynakların satış veya devrinin yapılması

Laboratuvarın faaliyeti durdurularak, kullanılan kaynak/kaynakların mahrecine gönderilmesi

Laboratuvarın faaliyeti durdurularak, kullanılan kaynak/kaynakların atık tesisine gönderilmesi

(4), (6)

(4), (7)

(4), (8)

MÜRACAAT BELGELERİ(1) Radyasyondan korunma sorumlusunun (RKS);

a) İlgili konularda en az 4 yıllık lisans diploması sureti,

b) Radyografi uygulamasında kullanılan Cs-137 kılavuz kaynaklar için, radyografi uygulamalarında RKS için istenen belgeler

(2) Laboratuvarın (veya kaynaklar kullanılmadığında güvenli depolanacağı odanın) yerleşim durumunu ve bitişik alanların (alt, üst ve yan) hangi amaçla kullanıldığını gösteren kroki

(3) Lisans başvurusu yapan;

a) Gerçek kişi ise vergi levhası sureti

b) Özel kuruluş ise güncel ticaret sicil gazetesi ve vergi levhası sureti

c) Dernek ve vakıf ise ana kuruluşu gösteren belge

(4) Lisans belgesi aslı

(5) Adres değişikliği ile ilgili belediye vb. kuruluştan alınan belge sureti

(6) Laboratuvarın veya laboratuvarda kullanılan kaynak/kaynakların satış veya devrinin yapıldığı kuruluşun adı, açık adresi ve gerekli irtibat numaralarının belirtildiği dilekçe

(7) Radyoaktif kaynak/kaynakların mahrecine gönderildiğini gösteren belge (konşimento vb.)

(8) TENMAK Nükleer Enerji Araştırma Enstitüsü radyoaktif atık işleme ve depolama birimi tarafından düzenlenen radyoaktif atık teslim tutanağının sureti

Dosya