Araç Tarama

Lisans (Radyasyon Uygulamaları)

KAPSAM:

  • Sabit, mobil veya raylı-hareketli olarak kullanılan araç/konteyner tarama amaçlı Lineer Hızlandırıcı Cihazları (LINAC),

  • Sabit, mobil veya raylı-hareketli olarak kullanılan araç/konteyner tarama amaçlı Co-60 Kaynaklı Cihazlar


Başvuru yapılmak istenen işlem türüne tıklayarak ilgili e-Devlet başvuru sayfasına ulaşabilirsiniz.

YAPILACAK İŞLEM

GEREKLİ BELGELER

1

2

3

4

Yeni radyasyon kaynağı

Devir/satın alınan radyasyon kaynağı

Lisans vize süresinin aşılması

Yer değişikliği yapılmış radyasyon kaynağı

(1), (2), (3)

(1), (2), (3)

(1), (2), (3)

(1), (2), (3), (4)

5

Lisans vize süresi içinde

(4)

6

7

8

Kuruluş unvanının değişmesi

Radyasyondan korunma sorumlusunun (RKS) değişmesi

Adresin, belediye vb. tarafından değiştirilmesi

(3), (4)

(1), (4)

(4), (5)

10

11

12

13

14

Radyasyon kaynağının satış veya devrinin yapılması

Radyoaktif kaynak içermeyen x-ışını cihazın kullanım dışı yapılarak depoya kaldırılması

Radyasyon kaynağının hurdaya (HEK’e) ayrılması

Radyoaktif kaynak veya radyoaktif kaynak içeren cihazın mahrecine gönderilmesi

Radyoaktif kaynak veya radyoaktif kaynak içeren cihazın atık tesisine gönderilmesi

(4), (6)

(7), (7)

(7), (8)

(7), (9)

(7), (10)

MÜRACAAT BELGELERİ(1) Radyasyondan korunma sorumlusu (RKS);

a) Muvazzaf subay veya astsubay ise cihazın güvenli kullanımı ile ilgili olarak aldığı eğitime ilişkin belge sureti ve “Endüstriyel Uygulamalarda Radyasyondan Korunma (EURK)” (Dipnot I) konusunda düzenlenen sınavda başarılı olduğuna dair belge sureti

b) Gümrük Muhafaza memuru ise cihazın güvenli kullanımı ile ilgili olarak aldığı eğitime ilişkin belge ile lisans diploma sureti ve “Endüstriyel Uygulamalarda Radyasyondan Korunma (EURK)” (Dipnot I) konusunda düzenlenen sınavda başarılı olduğuna dair belge sureti

c) Fen bilimleri veya mühendislik diploma sureti ve “Endüstriyel Uygulamalarda Radyasyondan Korunma (EURK)” (Dipnot I) konusunda düzenlenen sınavda başarılı olduğuna dair belge sureti

(2) Tehlike ve Acil Durum Planı

(3) Lisans başvurusu yapan;

a) Gerçek kişi ise vergi levhası sureti

b) Özel kuruluş ise güncel ticaret sicil gazetesi ve vergi levhası sureti

c) Dernek ve vakıf ise ana kuruluşu gösteren belge

(4) Lisans belgesi aslı

(5) Adres değişikliği ile ilgili belediye vb. kuruluştan alınan belge sureti

(6) Radyasyon kaynağının satış veya devrinin yapıldığı kuruluşun adı, açık adresi ve gerekli irtibat numaralarının belirtildiği dilekçe

(7) Radyoaktif kaynak içermeyen x-ışını cihazının depoya kaldırıldığı yerin açık adresinin belirtildiği ve cihazın tekrar kullanımının planlanması durumunda lisans başvurusunda bulunulacağına dair dilekçe

(8) Radyoaktif kaynak içermeyen x-ışını cihazının hurdaya (HEK’e) ayrıldığını gösteren tutanak sureti

(9) Radyoaktif kaynak içeren cihazın mahrecine gönderildiğini gösteren belge (konşimento vb.) sureti

(10) TENMAK Nükleer Enerji Araştırma Enstitüsü radyoaktif atık işleme ve depolama birimi tarafından düzenlenen radyoaktif atık teslim tutanağının sureti

DİPNOTLAR:

(I) Radyasyondan korunma eğitimlerine ilişkin bilgiler için tıklayınız.

Dosya