Akkuyu Saha Parametreleri Raporu

Akkuyu Nükleer Santrali

Akkuyu Saha Parametreleri Raporunda yer alan nükleer reaktör tesisi yerinde yapılan ayrıntılı araştırmaların sonuçları ile yerle ilgili projelendirme parametrelerinin kesin değerleri Kurumumuz tarafından onaylanmıştır.

Nükleer Tesislere Lisans Verilmesine İlişkin Tüzüğün 12 nci maddesi ve “Akkuyu Yer Lisansı için Lisans Koşulları”nın 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi uyarınca, Akkuyu Nükleer A.Ş.’den nükleer reaktör tesis yerinde yapılan ayrıntılı saha çalışmalarının sonuçlarını ve yerle ilgili projelendirme parametrelerinin kesin değerlerini saptayıp Kurumumuzun onayına sunması istenmiştir.

Akkuyu Nükleer A.Ş., Akkuyu sahasında yapılan ayrıntılı saha çalışmalarının sonuçlarını ve yerle ilgili projelendirme parametrelerinin kesin değerlerini içeren Saha Parametreleri Raporunu (sürüm 01) Nükleer Tesisler İçin Kurucu Ve Yetkilendirme Başvuruları Kılavuzu uyarınca İngilizce hazırlayarak 26 Kasım 2014 tarihinde Kurumumuzun onayına sunmuştur. Yapılan başvuru uygunluk kontrolünde tespit edilen eksikliklerin Akkuyu Nükleer A.Ş. tarafından giderilmesi sonucunda 31.12.2014 tarihinde başvuru kabul edilmiş ve Saha Parametreleri Raporunun değerlendirilmesine geçilmiştir.

Kurumumuz tarafından gerçekleştirilen değerlendirme çalışmaları, süreç içerisinde ihtiyaç duyulan konularda üniversitelerimizin konusunda uzman öğretim üyelerinden alınan teknik danışmanlık hizmeti ile desteklenmiştir. Bunun yanısıra Nükleer Güvenlik Danışma Komitesi ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı da sürece dahil edilerek rapor hakkındaki değerlendirmeleri alınmıştır. Ayrıca değerlendirme süreci içerisinde Akkuyu sahasına denetimler gerçekleştirilmiş ve bu denetim sonuçları da raporun değerlendirmelerin de dikkate alınmıştır.

Titiz bir çalışma ile gerçekleştirilen inceleme ve değerlendirme sürecinde belirlenen eksiklikler Akkuyu Nükleer A.Ş. tarafından giderilmiş ve farklı zamanlarda raporun yeni sürümleri hazırlanarak Kurumumuza sunulmuştur. Nihai rapor olarak Saha Parametreleri Raporu (sürüm 04) 31 Ocak 2017 tarihinde Kurumumuza sunulmuştur.

Kurumumuz tarafından gerçekleştirilen değerlendirme sonucunda Kurum onayına temel teşkil eden “Güvenlik Değerlendirme Raporu” hazırlanmış ve Saha Parametreleri Raporunda (sürüm 04) yer alan nükleer reaktör tesisi yerinde yapılan ayrıntılı araştırmaların sonuçları ile yerle ilgili projelendirme parametrelerinin kesin değerleri 09.02.2017 tarihinde Kurumumuz tarafından onaylanmıştır.

Saha Parametreleri Raporu

Güvenlik Değerlendirme Raporu  

Dosya